.

Απαντήσεις της ΔΕΗ σε δημοσιεύματα σχετικά με το Επενδυτικό της Πρόγραμμα

Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων (Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009) για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα επενδύσεων της Παραγωγής και τον ενεργειακό σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σε ότι αφορά τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων της Επιχείρησης, αυτές έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και σε όλα τα ΜΜΕ, στις 25 Ιουνίου 2009, και η σχετική ομιλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Π. Αθανασόπουλου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (www.dei.com.gr ) της Επιχείρησης.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσκολίες που προέρχονται από:

Διάφορους εξωγενείς παράγοντες που προκάλεσαν δυσκολίες και καθυστερήσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ξεπερασθούν μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ήδη, τα πολλά και ποικίλα προβλήματα που είχαν ανακύψει στο Αλιβέρι φαίνεται να επιλύονται οριστικά και θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας με καύσιμο φυσικό αέριο.
Τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας της Επιχείρησης με μεθόδους και προγραμματισμό που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα δεδομένα και τις ανάγκες που δημιουργεί η απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα αυτό η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αλλάξουν οι εσωτερικές διαδικασίες και η εταιρική κουλτούρα, προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικός ο προγραμματισμός για την υλοποίηση τόσο μεγάλων και δύσκολων έργων, στα οποία εμπλέκονται πολλές δημόσιες υπηρεσίες, τοπικές κοινωνίες και πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Παρά τις ομολογουμένως σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, το πρόγραμμα επενδύσεων δεν ανατρέπεται, καθώς οι καθυστερήσεις αυτές είναι πολύ μικρές μπροστά στις μεγάλης διάρκειας επενδύσεις, που θα καλύπτουν ανάγκες της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα 30 - 40 χρόνια, με τις νέες Μονάδες να εξασφαλίζουν πολύ καλλίτερες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Η Επιχείρηση διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι: η ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επενδύσεων με συντεταγμένο τρόπο μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα αποτελεί ύψιστο μέλημά της.

2. Σε ότι αφορά τις αναφορές ΜΜΕ για την ανάπτυξη πυρηνικών Μονάδων από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα εξής:

Η ΔΕΗ ουδέποτε σχεδίασε ή σχεδιάζει την ανάπτυξη πυρηνικών Μονάδων, ενώ κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν έχει διαψεύσει σχετικά δημοσιεύματα. Αυτό ισχύει πλήρως και για τα σημερινά δημοσιεύματα.
Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται να εξασφαλίσει την διαχρονικά ισόρροπη ικανοποίηση τριών παραμέτρων του ενεργειακού σχεδιασμού: α) ασφάλεια εφοδιασμού, β) οικονομικότητα και γ) προστασία του περιβάλλοντος. Για την ικανοποίηση αυτών των παραμέτρων, χρειαζόμαστε υπερσύγχρονης τεχνολογίας Μονάδες Βάσης, οι οποίες θα εξασφαλίζουν επάρκεια ρεύματος σε χαμηλές τιμές σε όφελος όλων των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονομίας, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η ΔΕΗ, ως η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλει να εκφράζει γνώμη για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας που είναι εντεταλμένοι για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της ΔΕΗ σε πρόσφατη επιστολή της προς το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (σελ. 15), σχολιάζοντας την "Έκθεση 2009 για το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό", επεσήμανε τα ακόλουθα:
'' Άποψη της ΔΕΗ είναι ότι το ΦΑ (σ.σ.: φυσικό αέριο) δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική στρατηγική επιλογή για την εγκατάσταση νέων θερμικών μονάδων. Η μεγάλη υποχρέωσή μας είναι ότι πρέπει να ενδιαφερθούμε για την ασφάλεια και αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού των επόμενων γενεών. Κατά την άποψή μας αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ΑΠΕ και με μονάδες ΦΑ. Απαιτούνται και θερμικές μονάδες βάσεως. Η ΔΕΗ δεν είναι υπέρ ή κατά οποιουδήποτε καυσίμου. Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να χαράξουμε για τη χώρα μας και τους κατοίκους της μια ωφέλιμη και ολοκληρωμένη εθνική ενεργειακή στρατηγική για τον τομέα του ηλεκτρισμού, τότε δεν θα πρέπει να αποφύγουμε για οποιονδήποτε λόγο να συμπεριλάβουμε και θερμικές μονάδες βάσεως. Αυτές μπορεί να είναι μονάδες άνθρακα. Εάν όμως τις αποκλείσουμε λόγω της προστασίας του περιβάλλοντος, επειδή ενδεχομένως δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος στις CCS (σ.σ.: Carbon Capture & Storage) τεχνολογίες, στις οποίες πιστεύουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε εφόσον δεν μπορούμε να αφήσουμε τις επόμενες γενιές χωρίς ασφαλή, αξιόπιστο και φθηνό ενεργειακό εφοδιασμό, η εναλλακτική λύση θα ήταν να εξεταστεί η πυρηνική ενέργεια".

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι, η Διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει απόψεις για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και για εκείνο το ενεργειακό μείγμα που θα εξασφαλίζει επάρκεια και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τις επόμενες γενεές με καθαρό περιβάλλον.
Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αλλαγή του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου και των προγραμματισμένων επενδύσεων της Παραγωγής της.

Αθήνα, 17. 7.2009 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου