.

Δημοσίευμα για προμήθεια λιθάνθρακα στον ΑΗΣ Καρδιάς

Αναδημοσίευση: Το Παρόν της Κυριακής, 26/5/09

Σε χαμηλό ποσοστό ανάμειξης με τον τοπικό λιγνίτη που χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ στον Σταθμό της Καρδιάς θα χρησιμοποιηθεί ο λιθάνθρακας με υψηλή περιεκτικότητα θείου που θα αγοράσει με διεθνή διαγωνισμό η εταιρεία και, ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αυτό τονίζει με επιστολή του στο «Π» ο αρμόδιος διευθυντής της ΔΕΗ Λάζαρος Καραλάζος, σχολιάζοντας δημοσίευμα της περασμένης Κυριακής, καθώς επίσης και ορισμένα πρόσθετα ερωτήματα που του απευθύναμε γραπτώς.

Η επιστολή του κ. Καραλάζου έχει ως εξής:

«Αναφερόμενοι στο από 19/7/2009 δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας, σχετικά με τον Διαγωνισμό για την προμήθεια 200.000 ΜΤ λιθάνθρακα από τη ΔΕΗ A.E. και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας, παρακαλούμε να μας επιτρέψετε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Ο προς προμήθεια λιθάνθρακας προορίζεται για τη βελτίωση της θερμογόνου δύναμης του τοπικού λιγνίτη, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Καρδιάς, σε ποσοστό ανάμειξης το οποίο δεν ξεπερνά το 2,5%.

Παράλληλα, στον εν λόγω Σταθμό γίνεται, ήδη, ενίσχυση του τοπικού λιγνίτη με λιγνίτη άλλου ορυχείου της ΔΕΗ Α.Ε. με κατά τι αυξημένο ποσοστό θείου, στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Τέφρας. Η βελτίωση αυτή προκύπτει μέσω της ενίσχυσης της δέσμευσης του ελεύθερου οξειδίου του ασβεστίου της τέφρας, το οποίο κυμαίνεται σε υψηλά ποσοστά στο λιγνίτη με τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόψη Σταθμός (μηχανισμός φυσικής αποθείωσης).

Συνεπώς, η χρήση λιθάνθρακα των προδιαγραφών της εν λόγω Διακήρυξης είναι πλήρως συμβατή με το χρησιμοποιούμενο μείγμα λιγνίτη της ΔΕΗ, χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι αιτιάσεις περί αύξησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, λόγω της χρήσης λιθάνθρακα με τα υπόψη χαρακτηριστικά, είναι εντελώς αβάσιμες.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική επιβάρυνση της Επιχείρησης από την αγορά ''δικαιωμάτων ρύπανσης'' αυτή αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα-CO2) και δεν έχει καμία σχέση με τις εκπομπές οξειδίων του θείου.

2. Η τιμή των προσφορών για την αξιολόγηση ζητείται, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, για θερμογόνο δύναμη 6.000 kcal/kg και συντίθεται από δύο συνιστώσες:

Πρώτον, την τιμή του δείκτη CIF ARA (Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα), η οποία είναι κοινή για όλους τους διαγωνιζόμενους και χρησιμοποιείται ως διεθνώς αποδεκτός δείκτης για την απορρόφηση της μεταβλητότητας των διεθνών τιμών του λιθάνθρακα (εξισορρόπηση κινδύνου) και

Δεύτερον, από τη ''συνιστώσα προσαρμογής της τιμής'' (price adjustment), που αντανακλά τις όποιες ποιοτικές ή άλλες διαφοροποιήσεις (σημείο παράδοσης) από τον προαναφερθέντα δείκτη αναφοράς και δύναται να είναι, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της Διακήρυξης, θετική ή αρνητική κατά την κρίση του κάθε διαγωνιζομένου.

Συνεπώς, η τιμή του κοινού για όλους τους συμμετέχοντες δείκτη CIF ARA, που αναφέρεται σε λιθάνθρακα με θείο 1% (δεδομένου ότι δεν δημοσιεύεται αντίστοιχος δείκτης με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο), διορθώνεται και αντισταθμίζεται στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως εν προκειμένω, από ανάλογη διαφοροποίηση της δεύτερης συνιστώσας (price adjustment). Επομένως, ο ισχυρισμός σας περί δήθεν αδικαιολόγητης επιβάρυνσης των τιμών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

3. Όπως σωστά επισημαίνεται στην τελευταία παράγραφο του από 19/7/2009 δημοσιεύματός σας, αναμένουμε ικανοποιητική συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, οι όροι του οποίου καταρτίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τυπικά σχέδια συμβάσεων πώλησης λιθάνθρακα των σημαντικότερων διεθνών οίκων και ύστερα από ευρεία διαβούλευση με όλους τους γνωστούς οίκους (traders ή παραγωγούς), που δραστηριοποιούνται στην αγορά του λιθάνθρακα. H μη επιτυχής κατάληξη των προηγούμενων διαγωνισμών αποδίδεται πρακτικά στις έντονες μεταβολές των διεθνών τιμών εκείνης της περιόδου, σε συνδυασμό με την απαίτηση των προηγούμενων διαγωνισμών για σταθερή τιμή.

4. Όσον αφορά τους λοιπούς όρους του υπόψη διαγωνισμού (τρόπος πληρωμής, εγγυητικές επιστολές, προϋποθέσεις συμμετοχής), σημειώνεται ότι έχουν προκύψει με βάση την εμπειρία από αντίστοιχους επιτυχείς διαγωνισμούς προμήθειας υγρών καυσίμων (αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ), στους οποίους συμμετείχαν και μειοδότησαν μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού (GLENCORE, VITOL, STASCO), ορισμένοι εκ των οποίων δραστηριοποιούνται και στην αγορά άνθρακα, με πλήρη αποδοχή των όρων αυτών (πληρωμή μετά την παράδοση του καυσίμου σε βάση DES - Delivered Ex-Ship και την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων και όχι, κατά πάγια πρακτική της ΔΕΗ, με άνοιγμα πίστωσης - Letter of Credit, κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής με την υποβολή των προσφορών και κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με την υπογραφή των αντιστοίχων συμβάσεων).

5. Τέλος, σε σχέση με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η ΔΕΗ στην προσπάθειά της να διευρύνει τον ανταγωνισμό όχι όμως εις βάρος της αξιοπιστίας των πιθανών προμηθευτών, εισήγαγε τον όρο για το ύψος των πωλήσεων των διαγωνιζομένων κατά την τελευταία πενταετία. Θεωρούμε ότι, το ελάχιστο όριο των 100.000 ΜΤ, ήτοι το 50% της προς προμήθεια ποσότητας, αποτελεί το βέλτιστο σημείο ισορροπίας μεταξύ διεύρυνσης της βάσης των προμηθευτών και αξιοπιστίας των εν δυνάμει προμηθευτών της.

Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα, ότι οι όροι της Διακήρυξης επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των δραστηριοποιούμενων στη διεθνή αγορά του λιθάνθρακα Οίκων, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προμήθεια καυσίμου στις ποιοτικές προδιαγραφές που χρειάζεται η Εταιρεία».

Θα περιμένουμε τις εξελίξεις

Στις παραπάνω απόψεις της ΔΕΗ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δεν συγκρίναμε στο δημοσίευμα τον λιγνίτη με λιθάνθρακα, αλλά επισημάναμε το προφανές: ότι ο λιθάνθρακας που περιέχει 2% θείο ρυπαίνει την ατμόσφαιρα δύο φορές περισσότερο από τον λιθάνθρακα που περιέχει 1% θείο.

Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ο ενεργειακός λιθάνθρακας που εισάγεται στην Ε.Ε. (πάνω από 150 εκατ. τόνοι ετησίως) από ομοειδείς με τη ΔΕΗ εταιρείες περιέχει το πολύ 1% θείο.

Το «Π» θα παρακολουθήσει την εξέλιξη του διαγωνισμού, από την οποία θα φανεί αν όντως οι όροι της προκήρυξης θα προσελκύσουν σοβαρές διεθνείς εταιρείες ή δελέασαν μόνο τους τοπικούς μικρομεσάζοντες της αγοράς.

Εκ του αποτελέσματος θα φανεί, επίσης, αν η τιμή του μειοδότη θα ενσωματώνει την έκπτωση που φαίνεται ότι περιμένει η ΔΕΗ, σε σχέση με τη διεθνή τιμή βάσης.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες στη συντριπτική πλειονότητα τέτοιων διεθνών συμφωνιών προμήθειας πρώτων υλών απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άνοιγμα πίστωσης από τον αγοραστή.

Επίσης, ότι με τους όρους της προκήρυξης οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν προμηθεύσει κατά μέσο όρο μόλις 20.000 τόνους ετησίως την τελευταία πενταετία, δηλαδή μόλις το ένα δέκατο της ποσότητας που ζητάει η ΔΕΗ για ένα 12μηνο -αυτό το ελάχιστο όριο, που αποτελεί και προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό, φανερό είναι ότι καλύπτεται εύκολα ακόμη και από μεσάζοντες πολύ μικρής εμβέλειας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου