.

Ερώτηση Φ. Κουβέλη για τις παρανομίες από ιδιώτες στα ορυχεία της Δ.Ε.Η.

Αναδημοσίευση: ΕΡΑ, 3/6/09

Ερώτηση με θέμα το καθεστώς παρανομίας, όπως χαρακτηρίζει, που έχει εγκατασταθεί από τις ιδιωτικές εταιρείες και τους υπεργολάβους μεταφοράς του λιγνίτη που δραστηριοποιούνται στα ορυχεία της Δ.Ε.Η. στο Νομό Κοζάνης, κατέθεσε προς τους υπουργούς απασχόλησης, ανάπτυξης και μεταφορών και επικοινωνιών, ο βουλευτής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης. Μεταξύ άλλων ζητά από τους υπουργούς να τον ενημερώσουν σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, κατά την τελευταία τριετία, προκειμένου να εξετασθεί η εφαρμογή του περιεχομένου των συναπτόμενων συμβάσεων μεταξύ της Δ.Ε.Η και των αντίστοιχων εργολάβων για την συγκεκριμένη περιοχή. Πότε διενεργήθηκαν έλεγχοι από την Επιθεώρηση Μεταλλείων την τελευταία τριετία, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και ποια μέτρα έχουν ληφθεί.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου