.

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου για κυριότητα έκτασης ΜΑΒΕ

Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί στις 13-7-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο νομαρχιακό κατάστημα με θέμα: Λήψη απόφασης για μεταβίβαση κατά κυριότητα με αγοραπωλησία έναντι συμβολικού τιμήματος στη Ν.Α. Κοζάνης των εκτάσεων ΜΑΒΕ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ Α.Ε. και εξουσιοδότηση του Νομάρχη Κοζάνης, για τις υπογραφές.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου