.

Στη βουλή το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

To σχέδιο νόμου του Yπουργείου Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων παρουσίασε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας. Oπως ανέφερε, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και μάλιστα τίθεται πλέον επισήμως εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας κατά 9% μέχρι το 2016. Για την υλοποίηση του στόχου, με το νέο σχέδιο νόμου ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει επιπλέον δεσμεύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, οι φορείς που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ενέργειας για οικιακή κατανάλωση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν σε ανταγωνιστικές τιμές στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές και αναλυτικά τιμολόγια που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με την κατανάλωση, ώστε να μπορούν αυτοί να ρυθμίζουν την κατανάλωση σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Παράλληλα, θεσμοθετείται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και ενεργειακών επιθεωρήσεων στους τελικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ προβλέπεται και μια σειρά μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, όπως η παροχή πληροφοριών, η επιμόρφωση, οι ενεργειακοί έλεγχοι, η έκδοση αναλυτικών λογαριασμών, οι εθελοντικές συμφωνίες και διάφορα μέτρα τεχνολογικού χαρακτήρα.

Πηγή: Εφημερίδα express

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου