.

Ανοιχτή επιστολή Γιάννη Τσαρούχα για τη ΔΕΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δεν θα αφήσουμε να σβήσει το Όραμα για μια Ισχυρή ΔΕΗ.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ως εκτελεστικό όργανο, μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Κυβέρνηση που τον διόρισε έχουν μία και μοναδική αποστολή, όπως επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη αντιμετώπιση του έργου της Μεγαλόπολης.

Την ακύρωση της κατασκευής όλων των μονάδων της ΔΕΗ, που ο νόμος προβλέπει σε αντικατάσταση των παλαιών της μονάδων, αφού της απαγορεύεται η προσθήκη νέας ισχύος, προκειμένου να παραχωρηθεί χώρος της Δημόσιας Επιχείρησης, στους ιδιώτες.

Το επιχείρημα που προβάλλουν, ότι δηλαδή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΔΕΗ ¨το να δώσουμε τη μονάδα σε οποιαδήποτε τιμή ¨είναι έωλο, κατασκευασμένο, ψευδές και ανύπαρκτο, αφού τέτοια πρόταση δε έκανε ποτέ κανένας, αλλά χρησιμοποιείται από τους ίδιους ως στάχτη στα μάτια, για να αποκρύψει το πραγματικό σκοπό τους και στόχο:

Να ¨γονατίσουν¨ τη ΔΕΗ και να παραχωρήσουν το σύνολο της Ενεργειακής αγοράς στους ιδιώτες.

Κανένας δεν ισχυρίζεται ¨να δώσουμε τη μονάδα της Μεγαλόπολης αλλά και καμιά μονάδα σε οποιαδήποτε τιμή¨ γιατί κανένας δεν είναι τόσο αφελής.
Αυτό πού ισχυριζόμαστε είναι ότι, ο κ. Χατζηδάκης, ως Ευρωπαϊστής Υπουργός, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι διαγωνισμοί της ΔΕΗ γίνονται υποχρεωτικά τηρώντας το γράμμα και το πνεύμα των Οδηγιών της ΕΕ, την Ελληνική νομοθεσία και τον Κανονισμό Έργων της ΔΕΗ, ελέγχονται από το νόμο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνουν όλη την δυνατότητα ανάθεσης ή ακύρωσης ενός έργου όταν και το τίμημα είναι εύλογο.

Απροσχημάτιστες και πραξικοπηματικές πρακτικές ακύρωσης, που βασίζονται σε αναιτιολόγητες νομικά και ουσιαστικά Εισηγήσεις, που καταλύουν κάθε έννοια σύννομης διαδικασίας, ελέγχονται νομικά, μειώνουν το κύρος και το όνομα της μεγαλύτερης Δημόσιας Επιχείρησης της χώρας και εκθέτουν την Διοίκηση της Εταιρείας.

Έτσι λοιπόν, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, αφού δεν έχει απαντήσει προσωπικά στα δύο ερωτήματα που αποδεικνύουν μεθόδευση:


* Γιατί δεν είχαν εκφράσει, ο ίδιος και οι Υπηρεσίες του, κανένα προβληματισμό για ακύρωση του Διαγωνισμού πριν από την 15/06/09, οπότε και εστάλη η πρώτη επιστολή του Ομίλου που ζητάει την ακύρωση του;
*
* Γιατί μετά την 18/06/09, που το Δ.Σ συνεδρίασε και συζήτησε το περιεχόμενο της προαναφερόμενης επιστολής και αποφάσισε να συνεχίσει η διαδικασία του Διαγωνισμού, εξάλλου κανείς δεν είχε δώσει εντολή να σταματήσει, σαράντα μέρες μετά δεν έχουν ανοίξει οι οικονομικές προσφορές ;


Έρχεται σήμερα, με μια διάτρητη Εισήγηση να υλοποιήσει το στόχο που του έχει ανάθεση ο Υπουργός και η Κυβέρνηση του.

Η δυναμική αντίδραση των Εργαζομένων, προς τιμή τους ομόφωνα, και των ενεργειακών Δήμων της Αρκαδίας, είναι μια σημαντική επιτυχία, που αναδίπλωσε τον ίδιο και τον Υπουργό σε μια νέα θέση.

- Αναβολή λήψης απόφασης επί της Εισήγησης. Δηλαδή η Εισήγηση μπορεί ξανά να μπει στο τραπέζι.
- Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών. Δηλαδή συνέχιση του Διαγωνισμού.
- Εξουσιοδότηση του Προέδρου να διαπραγματευτεί επίτευξη τιμήματος με άνω όριο και παραίτηση του Αναδόχου από κάθε απαίτηση μέχρι ένα χρόνο λόγω καθυστέρησης των έργων ΦΑ και γραμμών Μεταφοράς.

Είναι προφανές ότι ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ έκαναν ένα βήμα πίσω, αφού δέχονται να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές, αλλά με όρους και μοναδικό στόχο την ακύρωση του Έργου στο πίσω μέρος της κεφαλής τους.

Και εδώ γέννιουνται νέα ερωτήματα :


* Γιατί ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ στο Έργο της Ρόδου, ύψους 200 εκ. ευρώ, δεν δέχθηκε την πρόταση των εκπροσώπων των εργαζομένων που δεν υπερψήφισαν την Εισήγηση, να διαπραγματευτεί μείωση του τιμήματος με τον μειοδότη, αφού το τίμημα ήταν εξόφθαλμα υψηλό ;

Δηλαδή στη Ρόδο δώσαμε τη μονάδα με τιμή όσο και όσο;


* Γιατί ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ, στην ανάθεση του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 2009-2010, ύψους 2 δις εκ ευρώ, δηλαδή τέσσερις φορές το έργο της Μεγαλόπολης, αρνήθηκε πρόταση των εκπροσώπων των εργαζομένων να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος να διαπραγματευτεί με τους μειοδότες τη μείωση του τιμήματος ;
*
* Γιατί ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ, στο θέμα της τιμολόγησης της ΑτΕ, κάνοντας στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών, έσπευσε να στείλει το θέμα στη διαιτησία ξεπερνώντας και τα νομικά όρια άμυνας, που του είχαν δώσει αποφάσεις δικαστηρίων για τιμολόγηση με το Α-150 και πήρε απόφαση παραπομπής στη διαιτησία με μεγάλη απώλεια ψήφων;


Απάντηση δεν περιμένουμε και υπενθυμίζουμε την παροιμία, ¨δεν μιλάνε για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου¨.

Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη ¨μαϊμού¨ συνεδρίαση του Δ.Σ για το έργο της Μεγαλόπολης, με ανακριβέστατα στοιχεία που προκαλούν απογοήτευση, ντροπή και λύπη, προσπαθεί να ¨νομιμοποιήσει τα ανομήματα τους¨. Και ερωτάμε ;


* Πόσα και ποια μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στη συνεδρίαση ;

* Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε ;
* Ποιος και με ποιο τρόπο κάλεσε τα μέλη του ΔΣ στο χώρο συνεδρίασης ;
* Γιατί σε αυτή τη συνεδρίαση δεν καλέστηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όταν αδιαλείπτως επί δώδεκα ώρες βρίσκονταν στο χώρο του ΔΣ και του κτιρίου ;
* Αποτελεί παράβαση του καταστατικού της Εταιρείας η μη πρόσκληση των μελών ;
* Αν ναι, γιατί έγινε αυτή η παραβίαση του καταστατικού από τον ίδιο τον Πρόεδρο, που έχει υποχρέωση να το τηρεί με ευλάβεια ;
* Με ποια πλειοψηφία πάρθηκε η απόφαση, δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν μόνο τέσσερα, πέραν των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων και δεν αναγνώστηκαν εξουσιοδοτήσεις απόντων, αφού η συνεδρίαση του Δ.Σ δεν είχε ξεκινήσει όταν οι διαμαρτυρόμενοι εισήλθαν στη αίθουσα Δ.Σ ;
* Μπορεί να προσκομίσει αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ, που καταγράφονται οι διατυπωθείσες απόψεις των παριστάμενων μελών;


Δυστυχώς, για την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και τον Ελληνικό Λαό που θα υποστεί τις συνέπειες, σήμερα η Διοίκηση της ΔΕΗ, απώλεσε και το τελευταίο ψήγμα αξιοπιστίας που της είχε απομείνει.
Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι στόχος τους είναι, να σβήσουν το όραμα για μια ισχυρή Δημόσια Επιχείρηση, βάζοντας ¨ταφόπλακα στο επενδυτικό της πρόγραμμα¨.
Με πρακτικές που αποδεικνύουν ότι αγνοούν τη δύναμη της πειθούς γιατί καταλαβαίνουν μόνο τη πειθώ της δύναμης, προσπαθούν να επιβάλουν πραξικοπηματικά τις επιθυμίες των ιδιωτών, περιφρονώντας πρόσωπα, θεσμούς, φορείς, νόμους, καταστατικά.
Όμως είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα το επιτύχουν.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΔΕΗ ΔΕ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ.


Γιάννης Τσαρούχας

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου