.

Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Aναδημοσίευση: Εφ. Καθημερινή, της Χρύσας Λιάγγου

Τη σύσταση νέων θεσμών και εργαλείων για την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι στη Βουλή προς ψήφιση. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών, η χρηματοδότηση επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας από τρίτους, η υποχρεωτική εγκατάσταση ψηφιακών μετρητών ηλεκτρικού στις νέες κατοικίες και η ίδρυση «πράσινου» ταμείου που θα ενισχύει κάθε δραστηριότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο ενσωματώνει το περιεχόμενο της Οδηγίας 2006/32 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τίθεται ως εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας το 9% μέχρι το 2016. Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις, όπως παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και τον γενικό γραμματέα Κ. Μουσουρούλη, έχουν ως εξής:

Δημόσιος τομέας

Θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις κάθε είδους προμήθειες του Δημοσίου (οχήματα, εξοπλισμός κ.λπ.) ενώ παράλληλα εισάγεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης με μετρήσιμα αποτελέσματα. Προμήθειες εξοπλισμού, που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται, δεν θα θεωρούνται δημόσια δαπάνη.

Ιδιωτικός τομέας

Καθιερώνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση ψηφιακών μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος σε νέα κτίρια. Οι ψηφιακοί μετρητές δίνουν τη δυνατότητα στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και στον ίδιο τον καταναλωτή να ελέγχει συνεχώς το επίπεδο κατανάλωσης ώστε να τη μειώνει όταν προκύπτει σπατάλη ή σε ώρες αιχμής όταν το απαιτεί ο διαχειριστής του συστήματος έναντι κινήτρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ έχει ήδη τοποθετήσει 8.500 μετρητές σε καταναλωτές μέσης τάσης, ενώ υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα σε 60.000 οικιακούς καταναλωτές.

Ενεργειακές υπηρεσίες

Με το νομοσχέδιο, οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου στους τελικούς καταναλωτές με ανταγωνιστικές τιμές. Σε περίπτωση, δηλαδή, που μια επιχείρηση ή ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου του, θα μπορεί να απευθύνεται στην εταιρεία που του προμηθεύει ενέργεια (ηλεκτρικό, ή φυσικό αέριο) προκειμένου να του προτείνει τρόπους και μεθόδους.

Πράσινο ταμείο

Το «πράσινο ταμείο» είναι ο νέος χρηματοδοτικός θεσμός που εισάγει το νομοσχέδιο. Μέσω αυτού θα ενισχύονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την έρευνα, την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς, την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Το Ταμείο θα επιδοτεί ή θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύσεων και προγραμμάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι πόροι του θα προέρχονται από ένα μέρος του κύκλου εργασιών της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων

Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών

Θεσμοθετούνται οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), οι οποίες θα παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιώτη ή επιχείρηση, τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να τις χρηματοδοτούν οι ίδιοι. Η χρηματοδότηση, όπως και η αμοιβή των εταιρειών, θα γίνεται μέσω των πόρων που θα εξοικονομούνται από τη μείωση της κατανάλωσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου