.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την εκπομπή σκόνης και διασπορά τέφρας από τη ΔΕΗ

Αρ. πρωτ.: 11453/09/2.2, Ειδική Επιστήμονας: Αικατερίνη Φλιάτουρα, 2107289784. Ημερομηνία: 14.7.09
Προς: (δείτε στο τέλος του εγγράφου)

Θέμα: Εκπομπή σκόνης και διασπορά τέφρας από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. πλησίον του οικισμού «Μαυροδένδρι» νομού Κοζάνης

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ’ αρ. 11453/17.06.09 αναφορά του Συλλόγου Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου με την οποία διατυπώνονται μία σειρά από αιτιάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του συγκεκριμένου οικισμού λόγω των εγκαταστάσεων (ορυχείο Πτολεμαΐδας, ΑΗΣ Καρδιάς) της ΔΕΗ Α.Ε. που λειτουργούν πλησίον του.
Πιο συγκεκριμένα, οι αναφερόμενοι καταγγέλλουν (αποστέλλοντας παράλληλα σχετικό φωτογραφικό υλικό) ότι στις 11.06.09 παρατηρήθηκε μεγάλη έκταση διασποράς τέφρας και σκόνης από το ορυχείο πλησίον του οικισμού, γεγονός που κατήγγειλαν επίσης στη Ν.Α. Κοζάνης ζητώντας να προβούν σε ενέργειες ελέγχου.
Ο αναφερόμενος Σύλλογος πολιτών αναφέρει ότι έχει κατά καιρούς υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς προτάσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη περιοχή με τη λήψη μέτρων όπως: διαβροχή δρόμων, τοποθέτηση σκέπαστρων σε ρυπογόνα σημεία, εγκατάσταση κλειστού τύπου ταινιόδρομων, χρήση ειδικών γαλακτωμάτων, ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στα ορυχεία και στους ΑΗΣ. Ο αναφερόμενος Σύλλογος επισημαίνει ότι η περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής επιδεινώνεται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται κατ’ αρχήν η Ν.Α. Κοζάνης και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. να αποστείλουν τις απόψεις τους για το συγκεκριμένο συμβάν της 11.06.09 που καταγγέλλουν οι αναφερόμενοι.
Επίσης, δεδομένου ότι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το γενικότερο πρόβλημα με εκπροσώπους της ΔΕΗ Α.Ε. στις πρόσφατες συναντήσεις μας [παραπομπή 1 στο τέλος του κειμένου], παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. να μας ενημερώσουν ειδικότερα για τα εξής:
- Την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβροχής που αναφέρθηκε ότι εφαρμόζεται πιλοτικά, ως άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην παρούσα φάση, σε περιορισμένο μήκος ταινιόδρομων.
- Το μελλοντικό σχεδιασμό (σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ορυχείων τα επόμενα έτη) της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην τεχνολογία (σύστημα διαβροχής, σωληνωτοί ταινιόδρομοι κ.λ.π.) που εξετάζει να εφαρμόσει για τη μεταφορά του λιγνιτικού κοιτάσματος αλλά ιδίως της παραγόμενης τέφρας, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και των δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία των κατοίκων των οικισμών πλησίον των εγκαταστάσεων.
- Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του ΑΗΣ Καρδιάς, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ΑΗΣ δεν διαθέτει πλέον περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης νέας απόφασης περιβαλλοντικών όρων τι προβλέπεται να εφαρμοστεί ειδικά ως προς τη μεταφορά της τέφρας για το μήκος των ταινιοδρόμων που αντιστοιχεί στον ΑΗΣ, ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και παράλληλα να αντιμετωπίζει επαρκώς το πρόβλημα διασποράς της τέφρας που παρουσιάζεται έντονο με το υφιστάμενο σύστημα (σκεπαστών ταινιόδρομων). Στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Συνήγορος του Πολίτη παρακαλεί να λάβει ενημέρωση και από τη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
Εν αναμονή των απαντήσεών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση και συνεργασία.

Με τιμή

Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Στις 01.07.09 στα γραφεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και στις 13.07.09 στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΠΡΟΣ:
Κύριο Γεώργιο Δακή Νομάρχη Κοζάνης
Δημοκρατίας 52 (Διοικητήριο) 501 00 Κοζάνη

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας
Τ.Θ. 21 502 00 Πτολεμαΐδα Υπόψη: κ. Παναγιώτη Νικολακάκου

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας Μονάδα Περιβάλλοντος
Τ.Θ. 21 502 00 Πτολεμαΐδα Υπόψη: κυρίας Σ. Ανδρεάδου

Δ/ντή ΑΗΣ Καρδιάς Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
ΔΕΘ / ΑΗΣ Καρδιάς Τ.Θ. 17 Πτολεμαΐδα 502 00

Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης
Διοικητήριο, 501 00 Κοζάνη

Διεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας
Πατησίων 147 112 51 Αθήνα


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Kοινοποίηση:
Κύριο Δημήτριο Λάππα, Γενικό Διευθυντή Γενικής Δ/νσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) ΔΕΗ Α.Ε. & Γενικής Δ/νσης Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη 30 104 32 ΑΘΗΝΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης Γ. Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ

Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε Σολωμού 56 106 82 ΑΘΗΝΑ
Υπόψη: κας Β.Κ.Τσάδαρη

Δ/νση Περιβάλλοντος Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε Δυρραχίου 89 και Κηφισού – Ροσινιόλ
104 43 Αθήνα Υπόψη: κας Φ. Βρούζη

Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τμήμα Γεν. Περ/κών Θεμάτων
Πατησίων 147 112 51 Αθήνα Υπόψην κ. Χ. Παπακων/νου

Σύλλογο Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου 501 00 Μαυροδένδρι Κοζάνης
Υπόψη: κ. Ελευθέριου Ιωαννίδη

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου