.

Επιστολή Σπάρτακου στο ΥΠΕΚΑ για προσλήψεις [διαγωνισμός 1/2007] ΔΕΗ

Προς: Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη
Θέμα : Προσλήψεις στη ΔΕΗ Α.Ε.

Κύριε Υφυπουργέ
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως η άποψη – θέση του Υπουργείου για το καθεστώς που θα διέπει τις προσλήψεις των επιτυχόντων του Διαγωνισμού των 2.035 θέσεων για τη ΔΕΗ, είναι θέμα που θα καθορίσει η νέα Διοίκηση της Επιχείρησης που θα τοποθετηθεί.
Αυτή η απάντηση δόθηκε από εκπρόσωπο που Υπουργείου σας σε σχετική ερώτηση ενδιαφερομένου, αγνοώντας ότι στην εν λόγω Προκήρυξη (1/2007) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι : «Η ΔΕΗ συνάπτει με το προσλαμβανόμενο προσωπικό σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όπου θα ισχύουν οι ρυθμίσεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ), οι κανονιστικές και λοιπές υπηρεσιακές ρυθμίσεις (ΚΚΠ/ΔΕΗ) και το προσωπικό αυτό θα εντάσσεται στο τακτικό προσωπικό και θα ασφαλίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ)».
Κύριε Υφυπουργέ
Σας ενημερώνουμε ότι από ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), για το τακτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στην Επιχείρηση, ισχύει ενιαίος κανονισμός λειτουργίας και μισθολόγιο που καθορίστηκε μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μετά από αγώνες των εργαζομένων και δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι με μπροστάρη τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργήσει στην μεγαλύτερη βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.
Προχωρήστε επιτέλους στην πρόσληψη των επιτυχόντων του Διαγωνισμού, γιατί οι εναπομείναντες 23.000 εργαζόμενοι από 37.000 το 1994, έχουν φτάσει στα όριά τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου