.

Επιστολή:Το ενεργειακό ζήτημα και ο ρόλος της περιοχής

Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη
Κυρία Υπουργέ
Σε παγκόσμιο επίπεδο το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα του προβληματισμού των κρατών, με αφορμή :
α) Τις κλιματικές αλλαγές και
β) Την άσκηση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων από τα κράτη – παραγωγούς πρώτων υλών καύσης (Φυσικό Αέριο, πετρέλαιο, άνθρακας κ.λ.π.) στα κράτη – πελάτες. Είναι γνωστό ότι το 80% περίπου της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη από τα ορυκτά καύσιμα, προέρχεται από τρίτες χώρες, που στο εσωτερικό τους επικρατούν έντονα σημάδια πολιτικής αστάθειας.
Η εξάρτηση της Ευρώπης σε εισαγόμενο πετρέλαιο και Φ.Α. βρίσκεται σήμερα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% με αυξητικές τάσεις για τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει τα κράτη – πελάτες περισσότερο ευάλωτα από τα κράτη- παραγωγούς στις περιπτώσεις περιορισμού της τροφοδοσίας ή της αύξησης των τιμών.
Σήμερα, προκειμένου να δοθεί τέλος στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, έχουν θεσμοθετηθεί, με βάση το Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ, ανώτατα όρια εκπομπών διοξειδίου CO2 από τις βιομηχανίες των χωρών.
Η διαφωνία όμως μεταξύ των κρατών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δημιουργεί έντονη κινητικότητα στην αλλαγή του μίγματος καυσίμου. Έτσι, οι χώρες που συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ, στρέφονται ή προκρίνουν το Φυσικό Αέριο και τα πυρηνικά !!! (π.χ. Αγγλία).
Ενώ οι χώρες που αδιαφορούν για το ΚΥΟΤΟ, κατασκευάζουν μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με στέρεα καύσιμα (Κίνα, Ινδία κλπ).
Είναι προφανές ότι η διαφωνία αυτή θα δημιουργήσει χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες, τόσο για τους πολίτες της Ευρώπης όσο και για τους πολίτες των άλλων Ηπείρων.
Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που συνυπέγραψαν τις επιταγές του ΚΥΟΤΟ, παρότι οι συνολικές εκπομπές του CO2 ΔΕΝ ξεπερνούν το 0,3% των παγκόσμιων εκλύσεων, όταν στις ΗΠΑ π.χ. που δεν υπέγραψαν το Πρωτόκολλο, οι εκπομπές CO2 ξεπερνούν το 27%. Από την άλλη, ο στόχος που έχει θέσει η Ε.Ε. για παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ σε ποσοστό 20% έως το 2020, μπορεί να βελτιώνει την κατάσταση περιβαλλοντικά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, αφού το υπόλοιπο 80% πρέπει να παράγεται από μονάδες βάσης, με καύσιμο κατά προτεραιότητα στη χώρα μας τον λιγνίτη, αφού εξασφαλίζει:
1. Την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας
2. Την ασφάλεια της τροφοδοσίας
3. Την δυνατότητα προβλέψιμου και ελεγχόμενου κόστους παραγωγής
4. Την συναλλαγματική αιμορραγία
5. Την χαμηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές
6. Τις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Κυρία Υπουργέ
Η ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
Περισσότερο από το 60% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, παράγεται στα εργοστάσια του ΛΚΔΜ, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη το εθνικό μας καύσιμο, τον ΛΙΓΝΤΗ.
Η προσφορά αυτή της περιοχής έγινε και γίνεται με μεγάλο κόστος. Κόστος που αφορά:
- Την σταδιακή εξάντληση ενός μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου.
- Την αλλοίωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
- Την υγεία και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων πολλές φορές.
Το κράτος και η ΔΕΗ πρέπει να κατανοήσουν ότι “χρωστάνε” πολλά περισσότερα απ’όσα μέχρι τώρα έχουν δώσει στην περιοχή και στους κατοίκους της.
Το θετικό κλίμα των πρώτων χρόνων λειτουργίας της ΔΕΗ μετατρέπεται σε εχθρικό !!! κι αυτό γιατί τίθεται όσο ποτέ άλλοτε το ερώτημα :
Η ΔΕΗ και το κράτος θα υλοποιήσουν τον Ενεργειακό Σχεδιασμό που αφορά την περιοχή;
Κυρία Υπουργέ
Το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ εκφράζοντας τυπικά και ουσιαστικά το σύνολο των εργαζομένων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), υπηρετώντας τις ανάγκες του Πρωτοκόλλου του ΚΥΟΤΟ σήμερα, αύριο της Κοπεγχάγης, την ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ Α.Ε., την φθηνή για όλους πρόσβαση στο αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, επιδιώκει :
Την άμεση υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της Επιχείρησης που αφορά:
- Την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων του Ορυχείου της Βεύης από τη ΔΕΗ.
- Την επαναδιαπραγμάτευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του θέματος της εκχώρησης των λιγνιτικών κοιτασμάτων σε ιδιώτες, με το πρόσχημα της απελευθέρωσής τους σε ποσοστό 40%, έτσι όπως τίθεται από την επίτροπο για θέματα Ανταγωνισμού κ. Νέλη Κρόις.
- Την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων Πτολεμαΐδα V και Μελίτη II από τη ΔΕΗ, με καύσιμο τον λιγνίτη. Η λειτουργία αυτών των μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών CO2, καθώς και στην παράταση της ζωής του λιγνίτη, με δεδομένο ότι θα είναι υψηλού βαθμού απόδοσης (45%) και θα καταναλώνεται λιγότερος λιγνίτης (κατά το 1/3 τουλάχιστον), παρέχοντας θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση για τα επόμενα 40 χρόνια!!! στις πόλεις Πτολεμαΐδα και Φλώρινα.
- Την άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του Διαγωνισμού 1/2007, που εκκρεμεί για περισσότερο από έναν χρόνο.
- Την προκήρυξη τουλάχιστον 2.000 νέων θέσεων εργασίας τεχνικού προσωπικού στο Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
- Την ασφαλή και υγιεινή εργασία στους χώρους εργασίας του ΛΚΔΜ, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, με δημιουργία τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων στην Πτολεμαΐδα.
Κυρία Υπουργέ
Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να θέσετε στις άμεσες προτεραιότητές του Υπουργείου σας την επίσκεψή σας στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, για να διαπιστώσετε το μέγεθος και τη σπουδαιότητα της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται.

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργος Αδαμίδης Δίκας Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών κ. Ι. Μανιάτη
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου