.

Επισημάνσεις επί του Συμφώνου Συνεργασίας ΔΕΗ Α.Ε. και τοπικής κοινωνίας

Το σύμφωνο συνεργασίας είναι περισσότερο ένα forum κατάθεσης ιδεών και πιθανής σύνθεσης απόψεων παρά ένα όργανο λήψης και επιβολής αποφάσεων.

Μερικές απλές επισημάνσεις μετά και την 10η τακτική συνεδρίαση, Σάββατο 14.10.09, του Συμφώνου:


Θετική ήταν σίγουρα η κοινή συνεύρεση των νεοεκλεγέντων βουλευτών με φορείς της περιοχής για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Θετική η ανοικτή διαδικασία σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν χωρίς αποκλεισμούς

Δεν είναι δεσμευτικό σε κανέναν. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις εντός της διαδικασίας...

Ίσως δεν υφίσταται η έννοια του Συμφώνου, ως η παρουσία δύο μερών για την αντιμετώπιση θεμάτων προς επίλυση, όταν το ένα μέρος (εν προκειμένω η ΔΕΗ) απουσιάζει πρακτικά ή έχει στελέχη, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν παρά την καλή τους θέληση, να αντιπροσωπεύσουν τη διοίκηση της ΔΕΗ.

Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αναγκασμένος να είναι κανένας παρόντας (π.χ. απουσίαζε ο Δήμος Πτολεμαϊδας ο οποίος δήλωσε την αποχώρηση του προ διετίας με την αλλαγή του Νόμου για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης )

Ίσως είναι λάθος που «πέρασε» το μήνυμα ότι το Σύμφωνο αποφασίζει. Αποφασίζουν μόνο τα θεσμοθετημένα όργανα, και για κρίσιμα θέματα όπως οι μετεγκαταστάσεις, προφανώς οι λαϊκές συνελεύσεις (των οικισμών που μετεγκαθίστανται πράγμα που αποδείχθηκε στην πράξη).

Ίσως ήταν λάθος η συζήτηση θεμάτων μετεγκαταστάσεων και νέας μονάδας όταν πρακτικά δεν υπάρχει καν διοίκηση της ΔΕΗ (η στήλη αναφέρθηκε άμεσα σε αυτό το θέμα)

Ίσως ήταν λάθος να γίνονται δηλώσεις στα ΜΜΕ οι οποίες δεν αποτύπωσαν κατ’ ουσία τα όσα λέχθηκαν εντός του Συμφώνου (αφού οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν πριν τη συνεδρίαση του).

Ίσως είναι λάθος να πιστεύουν κάποιοι ότι το Σύμφωνο είναι ένα κλειστό όργανο διαβούλευσης και να απουσιάζουν ανεξαρτήτου αν τους αποστέλλεται ή όχι προσωπική πρόσκληση.

Ίσως είναι λάθος που δεν συζητήθηκαν τα θέματα της περιβαλλοντικής παραβατικότητας της ΔΕΗ και των άστοχων πρόσφατων Δελτίων Τύπου της (δεν ήταν άλλωστε δυνατόν διότι πρακτικά δεν είχες την άλλη πλευρά).

Το Σύμφωνο Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία είναι μια πολιτική πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και ορίστηκε με την 58/2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Και ως τέτοια πρωτοβουλία πρέπει να θεωρείται για να μην δημιουργούνται ερωτηματικά και εντάσεις. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο…

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου