.

Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον από τον Συνήγορο του Πολίτη και τη WWF Ελλάς

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε τη συγγραφή και την επιστημονική επιμέλεια ενός Νομικού Οδηγού για το περιβάλλον, που εκδίδει η WWF Ελλάς στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος για την έκδοση και παρουσίαση δέκα «Οδηγών για το περιβάλλον».
Σκοπός του Νομικού Οδηγού, είναι η παρουσίαση καίριων τομέων περιβαλλοντικών προβλημάτων, της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των δυνατοτήτων δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο σε ένα πλήρες και ευανάγνωστο εγχειρίδιο.
Στην πρώτη ενότητα του εγχειριδίου περιλαμβάνεται το γενικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, ενώ στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται τα πεδία ανθρώπινης δραστηριότητας που προκαλούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Επίσης, ο Νομικός Οδηγός περιλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα διοικητικής δράσης, από την εμπειρία του ΣτΠ, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ο Νομικός Οδηγός θα παρουσιαστεί σε Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε τέσσερις μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).
Ο Οδηγός διανέμεται δωρεάν από τη WWF Ελλάς και μπορείτε να τον δείτε παρακάτω:
Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον από το Συνήγορο του Πολίτη και τη WWF Ελλάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου