.

Νέα ώθηση από το νέο Συμβούλιο ΕΕ-ΗΠΑ για την ενέργεια

Το νέο Συμβούλιο ΕΕ-ΗΠΑ ξεκίνησε τις εργασίες του στην Ουάσιγκτον με συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν ο αρμόδιος Επίτροπος για την ενέργεια, Andris Piebalgs, η Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις, Benita Ferrero-Waldner και ο Επίτροπος για την έρευνα, Janez Potočnik, καθώς και η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Hilary Rodham Clinton, και ο αμερικανός υπουργός ενέργειας Steven Chu. Το Συμβούλιο ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ θα παράσχει ένα νέο πλαίσιο για την εμβάθυνση του διατλαντικού διαλόγου σε στρατηγικά θέματα στον τομέα της ενέργειας, όπως η ασφάλεια εφοδιασμού ή οι πολιτικές για τη μετάβαση προς την ανάπτυξη ενεργειακών πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών.
Με το Συμβούλιο ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπούν στην εμβάθυνση της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή.
Η ΕΕ θα εκπροσωπείται από τους ευρωπαίους Επιτρόπους για τις εξωτερικές σχέσεις, την ενέργεια, την επιστήμη και την έρευνα, καθώς και από την προεδρία της ΕΕ. Οι ομόλογοί τους από την αμερικανική πλευρά θα είναι η υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Ενέργειας. Το Συμβούλιο ενέργειας θα συνέρχεται κάθε χρόνο, εναλλάξ στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, και θα λογοδοτεί για τις δραστηριότητές του στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ.
Η διάρθρωση των εργασιών του Συμβουλίου θα γίνεται βάσει ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή ανωτάτων υπαλλήλων από τα δύο μέρη θα επικεντρώνονται δε σε τρεις ειδικούς τομείς: ενεργειακές πολιτικές, παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και αγορές, και συνεργασία στην έρευνα στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών.
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναπτύξουν στρατηγική συνεργασία για την ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια, όπως παρουσιάζεται σε κοινή δήλωση με την ευκαιρία της προεδρικής συνόδου κορυφής στη Βιέννη στις 21 Ιουνίου 2006. Η σύσταση του Συμβουλίου ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ προωθεί ακόμη περισσότερο τη διμερή αυτή ενεργειακή συνεργασία, με βάση μια πιο διαρθρωμένη διμερή συνεργασία.
Σήμερα, η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ απεικονίζεται με την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας «Energy Star» μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού, καθώς και με τη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών όπως του υδρογόνου ή στην περίπτωση του έργου ITER για την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου