.

Επιστολή ΓΕΝΟΠ στην κυβέρνηση για εργασιακά θέματα ΔΕΗ

Προς: Κύριο Γιάννη Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης ,

Κύριο Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οίκονομικών,

Κυρία Τ. Μπιρμπίλη,Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κύριε Υπουργέ,

Παίρνοντας αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν αμέσως μετά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο περί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα αλλά και στις ΔΕΚΟ, με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας τονίσουμε την ιδιαίτερη και άκρως οριακή κατάσταση που έχει περιέλθει η ΔΕΗ από την τεράστια έλλειψη προσωπικού.

Για την κατάσταση αυτή η Ομοσπονδία μας έχει ενημερώσει πρόσφατα την πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Το προηγούμενο διάστημα το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού ήταν και είναι από τα ζητήματα αιχμής του συνδικαλιστικού μας κινήματος διότι υπήρξε συνειδητή επιλογή για την ερήμωση της Επιχείρησης από προσωπικό.

Όλο αυτό το διάστημα η κάλυψη των βασικών αναγκών σε προσωπικό γινόταν με συμβάσεις έργου, συμβάσεις 8μηνης και άλλης διάρκειας.

Υπήρξε εγκατάλειψη της πολύτιμης τεχνογνωσίας, αθρόα εισβολή εργολάβων σε βασικά αντικείμενα της λειτουργίας της με αμφίβολου ποιότητας παρεχόμενο έργο, κλείσιμο πρακτορείων εξυπηρέτησης πελατών με μεταφορά των αντικειμένων τους εκτός ΔΕΗ.

Με τελικό στόχο την απαξίωση της Επιχείρησης.

Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

- Το 1994 η ΔΕΗ είχε 36.710 εργαζόμενους. Σήμερα 15 χρόνια μετά με χιλιάδες χιλιόμετρα περισσότερο δίκτυο στη Χαμηλή, στη Μέση και στην Υψηλή τάση, με εκατομμύρια περισσότερους καταναλωτές, με σχεδόν διπλάσια εργοστάσια έχει μόνο 23.354 !

- Τα τελευταία χρόνια (μέχρι 31.12.08) αποχώρησαν με συνταξιοδότηση 4.509 συνάδελφοι χωρίς να αντικατασταθούν ! αντιλαμβάνεστε την τεράστια ζημιά που έγινε, πόση πολύτιμη τεχνογνωσία χάθηκε χωρίς να μεταφερθεί ούτε ένα μέρος της σε νέους συναδέλφους. Σημειώνουμε ότι μέχρι το τέλος του 2009 θα αποχωρήσουν από την Επιχείρηση 1.000 περίπου ακόμα συνάδελφοι μας.

- Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στη ΔΕΗ είναι 48 ετών !

- Οι εργαζόμενοι που είναι μέχρι 30 ετών επί συνόλου 23354 είναι λιγότεροι των 250.

- Οι εργαζόμενοι που είναι άνω των 50 ετών είναι 8475 !

Έκτακτο Προσωπικό.

Στοιχεία Αύγουστου 2009 :

- συμβάσεις έργου 901 άτομα

- οκτάμηνες συμβάσεις 2.098 άτομα

- ημερομίσθιες συμβάσεις 940 άτομα

Υπερωριακή απασχόληση

- Το 2008 έγιναν 2.300.000 ώρες υπερωριακής απασχόλησης

Το κόστος τους ήταν 61 εκατομμύρια ευρώ.

- Η πρόβλεψη για 2009 είναι ότι το κόστος υπερωριών θα ξεπεράσει

το ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ.

- Η Διοίκηση αδυνατούσε να χορηγήσει τις οφειλόμενες αναπαύσεις του προσωπικού .

Δαπάνησε το ποσό των 34,5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποζημιώσει το προσωπικό για τις εν λόγω αναπαύσεις .

Αποτέλεσμα των προαναφερομένων είναι η συνεχής παρανομία της Διοίκησης της ΔΕΗ εν γνώσει της. Λόγω της μεθοδευμένης μείωσης του προσωπικού

- Βασικά πόστα λειτουργίας μένουν ακάλυπτα.

- Βάρδιες με ελλιπή σύνθεση.

- Τεχνίτες δουλεύουν ακόμα και μόνοι

- Καταναγκασμός εργασίας σε 12ωρα και 16ωρα χωρίς να μεσολαβήσει το περιθώριο των 12 ωρών για ανάπαυση όπως προβλέπει ο Νόμος.

- Καταναγκασμός εργασίας τα Σαββατοκύριακα χωρίς να μπορούν να πάρουν την προβλεπόμενη ανάπαυσή τους.

δείχνοντας ασέβεια στη ζωή των συναδέλφων (μόνο το 2009 είχαμε 20 μεγάλα ατυχήματα εκ των οποίων 7 θανατηφόρα) και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και τις ίδιες τις εγκαταστάσεις .

Από το 2007 εκκρεμεί η ολοκλήρωση των

- 2.035 προσλήψεων από την Προκήρυξη 1/2007

- 142 προσλήψεων από την Προκήρυξη 2/2007

- 120 προσλήψεων από την Προκήρυξη 1/2008

Παρότι η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δεν ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις ακόμα..

Όπως σας προαναφέραμε μετά από έντονες κινητοποιήσεις μας είχαμε ως αποτέλεσμα την δέσμευση της Διοίκησης της ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2009 :

- 277 νέες προσλήψεις για τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής με την έκδοση νέας Προκήρυξης μέσα στο 2009

- 300 νέες προσλήψεις για τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων με την έκδοση νέας Προκήρυξης μέσα στο 2009

- 241 νέες προσλήψεις για τη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς με την έκδοση νέας Προκήρυξης μέσα στο 2009

- 460 νέες προσλήψεις για την Γενική Διεύθυνση Διανομής με την έκδοση νέας Προκήρυξης μέσα στο 2009

- Επιλεγμένες νέες προσλήψεις για τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις της Επιχείρησης με νέα Προκήρυξη το 2009

- Επιπλέον των παραπάνω, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής επιτροπής Διοίκησης και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όπου εντός τριμήνου θα διερευνήσει τις πραγματικές ανάγκες σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις προκειμένου να βγει νέα συμπληρωματική προκήρυξη.

Λόγω όλων των προαναφερόμενων στοιχείων της κατάστασης που επικρατεί και τον διαβλεπόμενο κίνδυνο της κατάρρευσης της Επιχείρησης από την τεράστια έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει άμεσα όχι μόνο να εξαιρεθεί η ΔΕΗ από το προτεινόμενο πλαίσιο της Κυβέρνησης περί προσλήψεων αλλά να προχωρήσετε άμεσα σε νέες διαδικασίες πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να μπορέσει η Επιχείρηση να ανακάμψει από την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει.

Το κόστος των νέων προσλήψεων μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των υπερωριών.

Υπερωρίες που κατά κύριο λόγω γίνονται εξαιτίας της τεράστιας έλλειψης προσωπικού.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου