.

Ψηλά τον "πήχη" της Κοπεγχάγης βάζει ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Αναδημοσίευση: Εφ. nooz.gr, 26/11/09

Ψήφισμα με φιλόδοξους στόχους για την κλιματική αλλαγή ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής της Κοπεγχάγης, υιοθέτησε το ΕΚ με σημαντική πλειοψηφία 516 ψήφους υπέρ, 92 κατά κι 70 αποχές.

Με το ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν να επιτευχθεί στην Κοπεγχάγη «συμφωνία νομικά δεσμευτική και συνολική που να ενσωματώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα και να περιέχει ποσοτικά στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις και για την μείωση των εκπομπών».

«Δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από αυτόν τον στόχο στην Κοπεγχάγη» δήλωσε ο Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας κατά την συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας. Ο ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτήρισε την Διάσκεψη της Κοπεγχάγης ως «ιστορική ευκαιρία για την λήψη μιας Παγκόσμιας, συνολικής, βασισμένης στην επιστήμη συμφωνίας».

Υπογράμμισε ότι αυτήν την χρονική στιγμή η ΕΕ καλείται να δώσει το παράδειγμα και να επιβεβαιώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, είπε ο κ. Δήμας.

Στην Κοπεγχάγη οι βασικοί στόχοι κατά τον κ. Δήμα είναι:

- Να μην υπερβούμε τους 2 βαθμούς Κελσίου, σε ότι αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας

- Να εξασφαλισθεί ότι όλες οι χώρες θα αναλάβουν τις απαραίτητες δεσμεύσεις σύμφωνα με την αρχή των διαφοροποιημένων ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, οκτώ χρόνια μετά την αποχώρηση τους από το Κιότο.

- Να καθορισθούν οι χρηματοδοτήσεις για την ταχεία εκκίνηση και την ανάληψη άμεσης δράσης, χωρίς να περιμένουμε το 2013, ιδιαίτερα για την περίοδο προσαρμογής στις ευαίσθητες περιοχές και τις πολύ φτωχές χώρες.

Με το ψήφισμα οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να χαράξει εξωτερική πολιτική στον τομέα του κλίματος και να εκφρασθεί με ενιαία φωνή, με στόχο την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Βάσει του κειμένου του ψηφίσματος, οι ευρωβουλευτές ζητούν:

- Οι συλλογικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει το 2020 να φτάσουν στο επίπεδο του 25-40% σε σχέση με το 1990.

- Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα περιορίσουν την αύξηση των εκπομπών τους από 15% στο 30% κάτω από τις συνηθισμένες πρακτικές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία πρέπει να δεσμευτούν σε στόχους παρόμοιους με αυτούς των βιομηχανικών χωρών, δεδομένης της οικονομικής βαρύτητάς τους.

- Οι ανεπτυγμένες χώρες θα παράσχουν «επαρκή, βιώσιμη και προβλέψιμη οικονομική και τεχνική στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να είναι νέα και συμπληρωματική της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας».

Περίπου 5-7 δισ. από τα χρήματα αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια στήριξη "ταχείας εκκίνησης" για την περίοδο 2010-2012.

- Η συλλογική συνεισφορά της ΕΕ για τις προσπάθειες μετριασμού και τις ανάγκες προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών δεν θα είναι μικρότερη από 30 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020.

- Υιοθετείται σύστημα κυρώσεων για την μη εκπλήρωση των δεσμεύσεων σε σχέση με την μείωση εκπομπών.

- Η διεθνής αεροπορία και ναυτιλία θα ενσωματωθούν σε μια συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) με δεσμευτικούς στόχους, ίδιους με αυτούς που έχουν θεσπίσει οι άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου