.

Νομαρχία Κοζάνης: Πρόστιμο στη ΔΕΗ για εκπομπή σκόνης

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής επέβαλε πρόστιμο 10.000 € στη ΔΕΗ για την εκπομπή σκόνης από τις αποθέσεις τέφρας της εφεδρικής αυλής του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου.
Η εκπομπή σκόνης οφείλεται στην έλλειψη διαβροχής, που η ΔΕΗ υποχρεούται να κάνει, τόσο στις αποθέσεις της τέφρας, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσής της σε φορτηγά αυτοκίνητα.
Αποτελεί αρνητικό παράγοντα της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή, που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των γειτονικών οικισμών Ρυακίου, Αγίου Δημητρίου και Ακρινής, επιτείνοντας την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου