.

Περί των διλημμάτων σε σχέση με την ενέργεια....

Πολλές τοποθετήσεις διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με άρθρα, ανακοινώσεις και ανταπαντήσεις - ορισμένες εκ των οποίων έχουν ξεφύγει τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόμενό τους. Ίσως είναι αναμενόμενο διότι πολλές από τις παραπάνω προφανώς θέλουν να δώσουν "το στίγμα τους" ή να "επηρεάσουν" αποφάσεις και ενέργειες τόσο της πολιτικής ηγεσίας του νεοσύστατου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και της νέας ηγεσίας της ΔΕΗ.
Η άποψη μας περί των διλημμάτων σε σχέση με την ενέργεια:
Δεν υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΌΧΙ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διότι η απάντηση είναι ΝΑΙ.
Δεν υπάρχει πραγματικό δίλημμα για Λιγνίτη ή Φυσικό Αέριο ή δίλημμα για Λιγνίτη ή Λιθάνθρακα διότι φυσικό αέριο και λιθάνθρακα ως χώρα δεν παράγουμε και μπαίνουν βασικά θέματα ενεργειακής ασφάλειας με προφανή απάντηση ΛΙΓΝΙΤΗ.
Δεν υπάρχει δίλημμα για καθαρότερο περιβάλλον ή όχι διότι η απάντηση και εδώ είναι προφανής.
Δεν υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες όταν ταυτόχρονα η έναρξη λειτουργίας τους συνοδεύεται με την απόσυρση παλαιών. Η απάντηση είναι προφανώς ΝΑΙ για πολλούς λόγους.
Δεν υπάρχει δίλημμα ΝΑΙ ή ΌΧΙ για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών διότι και οι ίδιες οι λαϊκές συνελεύσεις (πέραν των θεσμικών οργάνων των υπό μετεγκατάσταση οικισμών) έχουν πει ήδη ΝΑΙ.
Ίσως υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Πυρηνική Ενέργεια. Αλλά αν επιλεγόταν το πρώτο τότε γιατί τόση "φασαρία" για ΑΠΕ;
Δεν υπάρχει δίλημμα για το εάν οι οικολογικές οργανώσεις εξυπηρετούν "συμφέροντα". Διότι εάν οι οικολογικές οργανώσεις (αυτές που προφανώς λειτουργούν με βαση την προσφορά χωρίς επαγγελματική νοοτροπία) δεν επέμεναν για ΑΠΕ, που ο αγώνας τους είναι διαχρονικός, ποιος θα έπρεπε να επέμενε;
Δίλημμα που ανακύπτει είναι εάν υπάρχουν και ποιες είναι οι διαχρονικές ευθύνες πολιτείας και τοπικών κοινωνιών για τη χωρίς όραμα αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθήθηκε. Και σε αυτό δεν πρέπει να επιμείνουμε τόσο πολύ όσο στο δίλημμα το τι πολιτική θα ακολουθήσουμε στο μέλλον με στόχο την πράσινη ανάπτυξη και με ποιο τρόπο θα την δρομολογήσουμε...
Ας βάλουμε τα πραγματικά διλήμματα στη σωστή τους διάσταση και ας αποφασίσουμε γι' αυτά τόσο για τις περιοχές μας όσο και για τη νέα εθνική ενεργειακή πολιτική.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου