.

Aποφάσεις και ενέργειες του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης για το επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης Κλείτου και Κομάνου

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης έγινε αποδέκτης εγγράφου υπομνήματος, που συντάχθηκε από τα Τοπικά Συμβούλια των κατοίκων των οικισμών Κλείτου και Κομάνου, το οποίο απευθύνουν προς τον Υπουργό Οικονομικών, και με το οποίο ζητούν εφάπαξ την χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αποκατάστασης ποσού 20.000,00  ανά δικαιούχο, μετά τη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών τους, είτε από τη ΔΕΗ είτε το Δημόσιο.

Ως γνωστό, τον Ιανουάριο του 2009 κατετέθη σχετική τροπολογία με πρωτοβουλία του σημερινού Υπουργού Οικονομικών, η οποία δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης ακριβούς κοστολόγησης της αντίστοιχης δαπάνης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου (ήδη Ν 3734/2009, Φ Ε Κ 8/28.1.2009), όπως δεν συζητήθηκε το αίτημα των κατοίκων για υπαγωγή των σε ανάλογη πρόσφατη περίπτωση (Μεσοχώρα Τρικάλων) κατά την οποία το συγκεκριμένο επίδομα χορηγήθηκε (νομοθετικά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 34/9.11.2009 συνεδρίαση του, αφού έλαβε υπόψη του :

1. τον κοινωνικό παρεμβατικό ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης πέραν του αυτονόητου θεσμικού υπερασπιστικού που ο νομοθέτης επιφύλαξε στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας (ν δ 3026/1954).

2. τα συνταγματικά δικαιώματα της ιδιοκτησίας, της εργασίας, της οικονομικής ελευθερίας και της κατοικίας των κατοίκων των οικισμών Κλείτου και Κομάνου.

3. τις συνταγματικές αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της εδραίωσης, της κοινωνικής ειρήνης και της προστασίας του γενικού συμφέροντος με την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, του προγραμματισμού και συντονισμού της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, καθώς και την συνταγματική αρχή της ισότητας.

4. τις αρχές του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής μέριμνας σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

5. το δικαίωμα προσδοκίας σε γεννημένη ήδη αξίωση που η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του προστατεύει.

6. τις διατάξεις της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συνθήκη Άμστερνταμ), την περιβαλλοντική Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 και τον υπ αριθμ. 1985/2000 Κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. τις προγραμματικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ Γ Παπανδρέου για πράσινη ανάπτυξη.

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

- Να στηρίξει και να ενισχύσει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων των οικισμών Δ Δ Κλείτου του Δήμου Ελλησπόντου και Δ Δ Κομάνου του Δήμου Πτολεμαϊδας Ν Κοζάνης, που απευθύνουν προς την πολιτεία με περιεχόμενο την εφάπαξ χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αποκατάστασης ποσού 20.000,00  ανά δικαιούχο μετά τη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών τους, είτε απ τη ΔΕΗ είτε το Δημόσιο. Όπως στηρίζει κάθε δίκαιο όμοιο ή συναφές αίτημα οποιουδήποτε άλλου πληττόμενου οικισμού σε όλη την επικράτεια.

- Να ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να παρέμβει νομοθετικά, ούτως ώστε η τροπολογία που κατετέθη με πρωτοβουλία του ως βουλευτής Ν Κοζάνης, κατά τη συζήτηση του Ν. 3734/2009 στη Βουλή των Ελλήνων, με τις αναγκαίες βελτιώσεις, να καταστεί νόμος του κράτους, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το δίκαιο αίτημα των κατοίκων Κλείτου και Κομάνου.

- Να κοινοποιήσει τη σχετική επιστολή που απευθύνει προς τον Υπουργό Οικονομικών, στον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Πρόεδρο της Βουλής καθώς και σε όλα τα κόμματα της Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να λάβουν γνώση και να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των δικαιούχων κατοίκων των οικισμών Κλείτου (Δήμου Ελλήσποντου) και Κομάνου (Δήμου Πτολεμαϊδας) του Νομού Κοζάνης.

- Να εκδώσει δελτίο τύπου το οποίο να δημοσιευτεί σε 2 ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Κοζάνης.

- Να παρακολουθεί μέσα από το θεσμικό του ρόλο την εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι την τελική δικαίωση των πληττόμενων κατοίκων.

Πηγή: www.kozan.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου