.

ΔΕΗ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19.11.09)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του (Πέμπτη 19/11/09) αποφάσισε τη σύγκληση:

* Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας - που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης : "Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας".

* Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".

Κατά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επτά (7) Μέλη του, που εκπροσωπούν το Βασικό Μέτοχο και τους Μετόχους της Μειοψηφίας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο και τον εξουσιοδότησαν να ενεργοποιήσει την ισχύ των παραιτήσεών τους με ημερομηνία που ελευθέρως θα κρίνει και σε κάθε περίπτωση προγενέστερη της 14ης Δεκεμβρίου 2009.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου