.

Προκήρυξη βραβείων για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2010

[για μετάφραση, αν απαιτείται, κλικ στην ελληνική σημαία στην πλαϊνή στήλη]

Sustainable Energy Europe Awards 2010: call for entries


The Sustainable Energy Europe initiative has announced the 4th edition of the Sustainable Energy Europe Awards 2010.
The competition is now open for entries from public authorities, private companies, European associations or NGO's, to present one or several of their ongoing projects in the fields of energy efficiency, renewable energy sources, clean transport or bio fuels.
Awards are presented in 5 categories: Sustainable Energy Communities; Market Transformation including Voluntary Commitments; Promotional, Communication and Educational Actions ;Demonstration and Dissemination projects and Cooperation Programmes. The deadline for submitting applications is the 27 November 2009.
The winning projects will be presented their Awards by the Energy Commissioner at a ceremony in Brussels on the 23rd March 2010, during the EU Sustainable Energy Week 2010.
Read more about the application procedure.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου