.

Υπογραφή σύμβασης για νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009, υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της Κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΕ - ΕΤΑΔΕ ΑΕ η σύμβαση ανάθεσης του έργου που αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο5, Συνδυασμένου Κύκλου, εγγυημένης καθαρής ισχύος στο ονομαστικό φορτίο 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
Η νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους τύπου PG9371FB του Οίκου GE, 1 ατμοστρόβιλο τύπου D11 του Οίκου GE, 3 γεννήτριες τύπου 330H του Οίκου GE και 2 λέβητες ανάκτησης θερμότητας του Οίκου ΝΕΜ.
Η σχετική ανάθεση έγινε με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 499,52 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του κύριου και βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την κατασκευή όλων των αναγκαίων κύριων και βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Η παράδοση του νέου Σταθμού θα γίνει σε 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε τα ακόλουθα:
- <<Το έργο αυτό θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής της Μεγαλόπολης αλλά και του Νομού Αρκαδίας γενικότερα. Θα καλύψει, δε, ανάγκες της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια σε μακροχρόνια βάση με τρόπο αξιόπιστο, οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό, στηρίζοντας ταυτόχρονα και το Νότιο Σύστημα, όπου υπάρχει και η μεγάλη κατανάλωση.Ο όμιλος της ΔΕΗ με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009 - 2014, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ για νέες Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζει πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.Πρωταρχική μέριμνα της Διοίκησης της ΔΕΗ είναι η επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων της Επιχείρησης, επιδιώκοντας το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα γι΄ αυτήν και συμβάλλοντας ενεργά στην καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος.Η εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της Παραγωγής είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Παρά τις κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος>>.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου