.

Προσλήψεις 100 ατόμων στον ΑΗΣ Καρδιάς

Πηγή: kozan.gr

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς που εδρεύει στον Ν. Κοζάνης για τις θέσεις που ακολουθούν:

Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ΔΕ) 1 θέση
Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ) (ΔΕ) 1 θέση
Χειριστές Μηχανη-μάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ) 2 θέσεις
Μηχανοτεχνίτες (ΔΕ) 70 θέσεις
Τεχνικοί Ορυχείων (ΔΕ) 12 θέσεις
Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών/Υποσταθμών (ΔΕ) 5 θέσεις
Μηχανοτεχνίτες Εργαλειομηχανών 2 θέσεις
Τεχνίτες Συγκολλητές (ΔΕ) 1 θέση
Χειριστές Κατεργασίας Ύδατος (ΔΕ) 1 θέση
Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (ΔΕ) 3
Τεχνίτες Μονωτές (ΔΕ) 1θέση
Χειριστές Μηχανη-μάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΔΕ) 1θέση

Περισσότερες πληροφορίες στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης-Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ.50200 Πτολ/δας απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κα ΣΤΑΜΟΥ Βάϊα τηλ. 24610-55582-55583 και ΤΣΟΛΑΚΗ Πασχάλη τηλ. 24610-55579.


Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου