.

ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Θέματα Διοικούσας Επιτροπής 13.7.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 13-7-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Αποστολή από ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βεβαίωσης ολοκλήρωσης και ικανοποίησης των στόχων της πράξης «Διαδικτυακή υποδομή, προμήθεια – ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομές ηλεκτρονικής μάθησης και τηλεδιάσκεψης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
β) Συγκρότηση Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Συνεδρίαση Ν.Σ. Φλώρινας Τετάρτη 14-7-2010 ώρα 15:00.
δ) Πράξη ανακήρυξης Τ.Ε.Ε. Β.Α. Αιγαίου.
2. Έγκριση δαπανών
3. Αναβάθμιση ιστοσελίδας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
4. Πίνακας ελάχιστων αμοιβών μηχανικού για μελέτες εφαρμογής και συναφείς εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών μελετών, επιβλέψεων και λοιπών εργασιών.
5. Μ.Π.Ε. για τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαίδας.
6. Κατάθεση πρότασης στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου εργασιών οδοποιίας για την ιπτάμενη τέφρα
7. Διάφορα θέματα

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Μαυροματίδης Δημήτρης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου