.

Διεθνής αναγνώριση του Κέντρου Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης

Από το διεθνή οργανισμό RuraliTIC που εδρεύει στη Γαλλία, αναγνωρίστηκε το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της ατμοσφαιρικής ποιότητας που λειτουργεί το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, από τις αρχές του 2009.
«Το πρωτοποριακό και μοναδικό στη χώρα μας σύστημα, συλλέγει, επεξεργάζεται και διαδίδει την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος http://www.kepekozani.gr, με εύκολα προσβάσιμο για τον πολίτη τρόπο. Αποτελεί για τους αρμόδιους φορείς της περιοχής ένα χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας σε περιφερειακό επίπεδο» τόνισε ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής.
Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της ατμοσφαιρικής ποιότητας που λειτουργεί το Κέντρο Περιβάλλοντος, επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην τελική φάση του διαγωνισμού Ευρωπαϊκών βραβείων καινοτομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (30-31 Αυγούστου 2010), στις θεματικές περιοχές “ICT and Sustainable Development » και “ICT & Social-Health”. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού:
http://www.ruralitic.org/index.php/applications_tic_innovantes_2010

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου