.

Προτάσεις για την ένταξη των ΑΠΕ στις περιοχές Natura

Πηγή:Ημερησία
Κομβικός είναι ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συνιστά τη βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) που προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τη βιοποικιλότητα.

Στο γενικό σχόλιό της, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι δεν είναι επιστημονικά ορθό να αποκλείονται συλλήβδην όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ από περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας με βάση μελέτες οι οποίες συντάχθηκαν σε χρονική στιγμή που η ενεργειακή εναλλακτική των ΑΠΕ δεν συζητείτο σοβαρά.

Κλιματική αλλαγή
Οσον αφορά την εγκατάσταση αιολικής ενέργειας σε περιοχές που είναι στο δίκτυο Natura 2000 (έχει ενταχθεί σε αυτό το 27,5% της επιφάνειας της Ελλάδας), η ΕΛΕΤΑΕΝ υπογραμμίζει ότι ένα έργο ΑΠΕ πρέπει να υλοποιείται διότι συμβάλλει οπωσδήποτε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μπορεί να απορρίπτεται μόνο όταν τεκμηριώνεται επαρκώς η μη αντιστρεπτή σημαντική επίπτωσή του σε στοιχείο βιοποικιλότητας υψηλής σημασίας. Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι το μόνο επιστημονικά επαρκές εργαλείο για την ουσιαστική εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν λόγω έργου.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό έντονο διάλογο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διαβούλευση για το νέο νόμο ΑΠΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι θα πρέπει από τώρα και στο εξής, οι περιοχές που θεσμοθετούνται ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (κατηγορία 1) να είναι ζώνες αποκλεισμού για όλες τις τεχνολογίες και τα μεγέθη ΑΠΕ, εκτός αν ένα συγκεκριμένο έργο έχει λάβει από το κράτος θετική προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση.

Εξάλλου, από τώρα και στο εξής, οι περιοχές που θεσμοθετούνται ως περιοχές προστασίας της φύσης (κατηγορία 2) θα μπορεί να είναι ζώνες αποκλεισμού για τις τεχνολογίες και τα μεγέθη ΑΠΕ που τεκμηριώνονται στο πλαίσιο της εκπόνησης και έγκρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που θα πρέπει να εκπονείται με τη συμμετοχή των κατάλληλων ειδικών επιστημόνων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου