.

ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Θέματα Διοικούσας Επιτροπής 8.7.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΠΕΜΠΤΗ 8-7-2010
ΩΡΑ: 5:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Ενημέρωση για επικοινωνία Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με Βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας για το ασφαλιστικό.
β) Πράξεις ανακήρυξης Τ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς, Αιτωλοακαρνανίας.
γ) Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 10-7-2010 (συνέχεια ειδικής συνεδρίασης).
δ) Αποστολή εγγράφου από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση: Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης».
ε) Αποστολή εγγράφου από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life.
στ) Αποστολή από Κώστα Καραμάρκο πρόσκλησης προγράμματος Interreg για Ελλάδα – FYROM και πρόσκληση ενημερωτικής σχετικής εκδήλωσης στις 15-7-2010 στη Θεσσαλονίκη.
ζ) Επιστολές Προϊσταμένων Περιφερειακών Τμημάτων για ενιαία διαδικασία μισθοδοσίας υπαλλήλων Τ.Ε.Ε. από τις κεντρικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε.
η) Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για την απογραφή πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
θ) Αποστολή ενημερωτικού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Η Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013».
ι) Επιστολή ΑΝ.ΚΟ. για την οριστικοποίηση τιμών μονάδας τεχνικών έργων για την υλοποίηση του προγράμματος Leader 2007-2013.
ια) Συνεδρίαση Ν.Σ. Κοζάνης.
ιβ) 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 3ου ΕΑΠ στις 9-7-2010.
ιγ) Έγγραφο του Γιάννη Αλαβάνου για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε.

2. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
α) στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας.
β) για τη σύσταση επιτροπής του Δήμου Κοζάνης για Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων για Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης.

3. Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία (υποβολή πρότασης χρηματοδότησης).

4. Καταρχήν έγκριση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο πρόγραμμα Life.

5.Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν.Α. Κοζάνης για την αξιολόγηση του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης

6. Επιστολές Προέδρου Συλλόγου Συμβασιούχων Εγνατίας Οδού Α.Ε. για το εργασιακό μέλλον των συμβασιούχων της εταιρίας και την αξιοποίησή της.

7. Αιτήσεις για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
α) κ. Σφήκα Κωνσταντίνου για εκτίμηση κόστους καθαίρεσης παλαιών πετρόκτιστων κτισμάτων και κόστος κατασκευής νέας κατοικίας στη Λευκόβρυση Κοζάνης.
β) «Κάστρο Παλαιό ΑΕΒΕ» για κατάσταση μηχανημάτων, οχημάτων ή εξαρτημάτων σε μάντρα στην περιοχή Κοζάνης.
γ) Τζήμα Μιλτιάδη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για εκτίμηση ακινήτων ιδιοκτησίας του στην Καστοριά.

8. Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

10. Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Μαυροματίδης Δημήτρης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου