.

ΔΕΗ: Νέος Γενικός Διευθυντής Ορυχείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. ανέθεσε την άσκηση των καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ορυχείων στον κ. Παναγιώτη Νικολακάκο από τις 30 Ιουνίου 2010.
Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος έχει εργαστεί στη ΔΕΗ συνολικά 31 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε θέματα διοίκησης και λειτουργιών στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ.
Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων ο κ. Νικολακάκος ήταν διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από το Σεπτέμβριο του 2008, ενώ έχει διατελέσει διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για 10 χρόνια.
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ το 1979 ο κ. Νικολακάκος ήταν διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική μεταλλευτική εταιρεία για περίπου έξι χρόνια.
Ο κ. Παναγιώτης Νικολακάκος είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

Σχετικά με την επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή Ορυχείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός δήλωσε τα ακόλουθα:
"Ο λιγνίτης θα εξακολουθήσει για πάρα πολλά ακόμη χρόνια να αποτελεί το βασικό εθνικό μας καύσιμο, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας.
Ωστόσο, στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο επιβάλλεται να βελτιωθεί σημαντικά η ανταγωνιστικότητα της ΔΕΗ, ενώ, με βάση τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα ο λιγνίτης.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατασκευή δύο νέων σύγχρονων λιγνιτικών μονάδων που θα είναι περισσότερο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των λιγνιτών που χρησιμοποιούνται από τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ.
Ο νέος Γενικός Διευθυντής Ορυχείων αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της υλοποίησης της στρατηγικής μας για τη βελτίωση των επιδόσεων των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ, ώστε να ενισχυθεί συνολικά η ανταγωνιστικότητα του εγχώριου λιγνίτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος".

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου