.

Απλοποίηση των κανόνων της πολιτικής συνοχής

Στις 25 Ιουνίου, η Ε.Ε. ενέκρινε νέα κανονιστικά μέτρα που αποσκοπούν στην απλούστευση των κανόνων διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι να καταστεί ευκολότερη η διαχείριση των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, καθώς και να διευκολυνθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στις περιφέρειες.

klik για ολόκληρη την είδηση σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου