.

Προκαταρκτική χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων

Η προκαταρκτική χωροθέτηση των περιοχών ενδιαφέροντος των θαλάσσιων αιολικών πάρκων παρουσιάστηκε σήμερα σε ενεργειακούς φορείς, εταιρείες, εκπροσώπους Υπουργείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα απαιτείται η προκαταρκτική αδειοδότηση των περιοχών ενδιαφέροντος επί των οποίων θα γίνουν στη συνέχεια οι αναλυτικές μελέτες και η διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα καθοριστεί η ακριβής θέση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς.

Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί αφορούν στην πρώτη φάση της ανάπτυξης θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα ανάπτυξης 2012-2017. Για να εξασφαλιστεί η ταχύτητα της ανάπτυξης, η αξιοπιστία και η οικονομικότητα των εγκαταστάσεων, επιλέγεται για την πρώτη φάση η τεχνολογία της θεμελίωσης των ανεμογεννητριών στο θαλάσσιο πυθμένα, αποκλείοντας τις πλωτές ανεμογεννήτριες και τα μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στη διαδικασία προκαταρκτικής χωροθέτησης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων αποβλέπουν:

- Στον αποκλεισμό περιοχών, όπου η ανάπτυξη θαλάσσιων πάρκων είναι ασύμβατη με άλλες χρήσεις και παραμένοντας εντός των έξι ναυτικών μιλίων.
- Στον αποκλεισμό περιοχών με βάθη μεγαλύτερα από 50 μέτρα.
- Στην αποφυγή θέσεων με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- Στην ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης από τις εγκαταστάσεις.

Εξετάστηκαν με τα παραπάνω κριτήρια όλες οι θαλάσσιες περιοχές, και έγινε η καταρχήν επιλογή κατάλληλων θέσεων: Άη Στράτη, Αλεξανδρούπολη, Θάσο, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Κρυονέρι, Κύμη, Λευκάδα, Λήμνο, Πεταλιοί, Σαμοθράκη, Φανάρι.

Θαλάσσια Πάρκα-Φάση 1 - Παρουσίαση

Χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου