.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 5.11.12

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις   5 Νοεμβρίου 2012, ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:          

Θέμα 1ο:    Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο:    Λήψη απόφασης για έγκριση ένταξης έργων υποδομής στο Πρόγραμμα:
                   «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
                     κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Θέμα 3ο:    Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις
                    εκλογές νέου Δ.Σ. στην Α.Ε.:  «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής 
                    Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου