.

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής: Η Επιτροπή παρουσιάζει επιλογές για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δύο σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δικαιωμάτων εκπομπής στο ενωσιακό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Ως άμεσο πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της ταχείας συσσώρευσης πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπής, η Επιτροπή υπέβαλε επίσημη πρόταση αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος για την καθυστέρηση («οπισθοβαρής προγραμματισμός») πλειστηριασμού 900 εκατ. μονάδων δικαιωμάτων εκπομπής στην τρίτη φάση του ΣΕΔΕ της ΕΕ που ξεκινά το ερχόμενο έτος.
Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, στην οποία ορίζεται ολόκληρο φάσμα πιθανών διαρθρωτικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση του πλεονάσματος.
Το πλεόνασμα δικαιωμάτων εκπομπής δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο επειδή η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις βιομηχανικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου περισσότερο από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα χαμηλότερη ζήτηση για δικαιώματα από τις επιχειρήσεις. Το πλεόνασμα αναμένεται να συνεχιστεί και στην τρίτη φάση του συστήματος, η οποία θα διαρκέσει από το 2013 έως το 2020.
Οπισθοβαρής προγραμματισμός διατιθέμενων σε πλειστηριασμό ποσοτήτων ως αναγκαίο πρώτο βήμα
Από την 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε αρχίζει η τρίτη φάση του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ο πλειστηριασμός θα καταστεί η κύρια μέθοδος κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής για τις επιχειρήσεις. Τον παρελθόντα Ιούλιο, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού για τους πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, με την οποία μπορεί να καθυστερήσει ο πλειστηριασμός ορισμένων ποσοτήτων δικαιωμάτων Μετά τις αρχικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ενωσιακής επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και μετά από δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων που θα διατεθούν σε πλειστηριασμό για τα έτη 2013 έως 2015 κατά 900 εκατομμύρια μονάδες και την αύξηση κατά την ίδια ποσότητα του αριθμού δικαιωμάτων που θα διατεθούν σε πλειστηριασμό αργότερα στη φάση 3.
Μέσω αυτής της προσέγγισης «οπισθοβαρούς προγραμματισμού», θα προσφέρονται βραχυπροθέσμως στους πλειστηριασμούς λιγότερα δικαιώματα, όταν η ζήτηση παραμένει πολύ χαμηλή, ενώ αργότερα θα προσφέρονται περισσότερα, όταν η ζήτηση πιθανότατα θα έχει ανακάμψει. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις παρέχονται σε εκτίμηση επιπτώσεων (βλέπε κατωτέρω).
Δρομολόγηση ευρέος διαλόγου για δυνητικά διαρθρωτικά μέτρα
Στη σημερινή έκθεση για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα περιγράφονται σε αδρές γραμμές έξι επιλογές και καλούνται τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να εξετάσει τις επιλογές για διαρθρωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης παρακράτησης της ποσότητας δικαιωμάτων που είναι αναγκαία για την εξάλειψη του πλεονάσματος.
Τυχόν νομική πρόταση για διαρθρωτικά μέτρα που θα εισηγηθεί η Επιτροπή υπό το πρίσμα του δημόσιου διαλόγου θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και πλήρους εκτίμησης των επιπτώσεών της.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου