.

Ραχήλ Μακρή: Προειδοποίηση προς τη ΔΕΗ από το ΥΠΕΚΑ για συνετή χρήση των υδάτων του Αλιάκμονα

Η προστασία και διαφύλαξη του υδάτινου πλούτου της περιοχής πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της ΔΕΗ. Γι’ αυτό το λόγο ζητήθηκε από τη ΔΕΗ με σχετική ερώτηση μου να διασαφηνίσει την πολιτική της ως προς την χρήση των υδάτινων πόρων της περιοχής και τον σχεδιασμό που έχει κάνει, ώστε να μην οδηγήσει στην εξάντληση αυτών.

            Στην απάντηση του Υπουργείου ΠΕΚΑ αλλά και της ΔΕΗ αναφέρεται ότι «οι ανάγκες των σταθμών της ΔΕΗ θα εξυπηρετούνται, από το έργο των δεξαμενών του Δρεπάνου, αποκλειστικά πλέον από το επιφανειακό νερό της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου» που έχει θετικό ισοζύγιο σε σχέση με τις υπόγειες δεξαμενές της περιοχής. Στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ που επισυνάπτεται οι σχετικές μελέτες. Από την πλευρά της η ΔΕΗ αναφέρει ότι αναβαθμίζει το σύστημα των πύργων ψύξεως που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
            Είναι αναγκαία η παρακολούθηση του ζητήματος της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής, γιατί είναι καθοριστικής σημασίας η διατήρηση τους σε ικανοποιητικό επίπεδο και η προστασία τους από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι υδάτινοι πόροι της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν βασικό εργαλείο για την τροφοδότηση αστικών κέντρων, αγροτικών εκτάσεων και υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας για τις επόμενες δεκαετίες την ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο  τόσο η  ΔΕΗ όσο και  το ΥΠΕΚΑ να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την διαχείριση των νερών του Αλιάκμονα.
Προειδοποίηση προς τη ΔΕΗ από το ΥΠΕΚΑ για συνετή χρήση των υδάτων του Αλιάκμονα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου