.

ΥΠΕΚΑ: Προς 7,68 ευρώ ο τόνος δημοπρατήθηκαν δικαιώματα CO2 στο χρηματιστήριο

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012.
Στη δημοπρασία κατατέθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από τρία μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πριν τη δημοπρασία, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν ικανό να καλύψει περίπου το τετραπλάσιο της δημοπρατούμενης ποσότητας.
Συνολικά εισήχθησαν πέντε εντολές από τις οποίες οι τρεις παρέμειναν ενεργές διαρκώς. Οι συγκατέχοντες των οποίων οι προσφορές ικανοποιήθηκαν ήταν δύο.
Η αξία των συναλλαγών EUAs που τελικώς δημοπρατήθηκαν έφτασε τα 3.840.000 ευρώ (500.000 δικαιώματα εκπομπής προς 7,68 ευρώ).
Η επόμενη δημοπράτηση 500.000 δικαιωμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2012.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου