.

ΔΕΗ: Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου 960 εκατ.

ΣTH σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 960 εκατ. ευρώ προσβλέπει η ΔΕΗ για την αναχρηματοδότηση των χρεολυσίων του 2012. Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρίαση τους όρους του υπό έκδοση κοινοπρακτικού δανείου, μέσω του οποίου η διοίκηση της ΔΕΗ προσδοκά να δοθεί ανάσα στη χρηματοοικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η επιχείρηση, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της οποίας στο τέλος Μαρτίου ξεπερνούσαν τα 700 εκατ. ευρώ. Πάντως η διοίκηση της επιχείρησης προσδοκά βελτίωση των χρηματορροών το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

Η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ έχει επιταθεί λόγω της κατακόρυφης αύξησης των ληξιπροθέσμων οφειλών προς την επιχείρηση λόγω τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της μεγάλης επιβάρυνσης των καταναλωτών λόγω του τέλους ακινήτων.
 
Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση η ΔΕΗ αποδίδει την αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στο πρώτο τρίμηνο του έτους στην επιμήκυνση της προθεσμίας διακοπής ηλεκτροδότησης σε 80 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας (από 40 που ήταν πριν), στην επιβάρυνση των λογαριασμών με το τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) και στην οικονομική κρίση.

Εκτιμά πάντως ότι από τον Μάρτιο παρατηρείται βελτίωση στον ρυθμό είσπραξης των λογαριασμών και αναμένει βελτίωση της ρευστότητας μεταξύ άλλων επειδή θα επιστρέψουν στη ΔΕΗ πελάτες των εταιριών Energa και Hellas Power, οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν τον Ιανουάριο. Πρέπει να σημειωθεί ότι έως τις 24 Απριλίου οι πρώην πελάτες των εταιριών Energa και Hellas Power θα πρέπει να επιλέξουν νέο προμηθευτή με κίνδυνο εάν δεν το έχουν κάνει να διακοπεί η σύνδεσή τους.

Η ΔΕΗ με χθεσινή ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο σημειώνει ότι η αύξηση του χρονικού αυτού ορίου από 40 ημέρες σε 80 ημέρες, με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της πολιτείας, σε συνδυασμό με νομοθετική ρύθμιση που περιόριζε τη ΔΕΗ από το να προχωρά σε διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ, οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των αποκοπών στο 1ο τρίμηνο του 2012 και κατ' επέκταση στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών. Η ρευστότητα της ΔΕΗ έχει επιβαρυνθεί εξάλλου από τις ανεξόφλητες οφειλές των εναλλακτικών προμηθευτών Hellas Power και Energa, η άδεια λειτουργίας των οποίων ανεστάλη καθώς και από την ανάγκη προχρηματοδότησης του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους 200.000 πελάτες των εν λόγω εταιριών μέχρι και την είσπραξη των αντίστοιχων λογαριασμών.

Η ΔΕΗ αναμένει βελτίωση στις χρηματορροές από το 2ο τρίμηνο, εξαιτίας:

-    Της επίδρασης της αύξησης των τιμολογίων.
-    Της αύξησης των εισπράξεων ως αποτέλεσμα της προμήθειας ενέργειας στους 200.000 πελάτες των Hellas Power και Energa.
-    Του συμψηφισμού οφειλών του δημόσιου τομέα (100 εκατ. ευρώ, πέραν των 53 εκατ. που έχουν ήδη συμψηφισθεί και αφορούν οφειλές από τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή της Αττικής).
-    Επιστροφής φόρου 167 εκατ. ευρώ. ΠΗΓΗ: express.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου