.

ΔΕΗ: Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2015

Η ΔΕΗ Α.Ε. εξέδωσε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2015 στον οποίο παρουσιάζεται, για έκτη συνεχή χρονιά, η επίδοση της Επιχείρησης στα θέματα ΕΚΕ με βάση το τρίπτυχο «Οικονομία - Περιβάλλον - Κοινωνία».

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη βασική επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI - έκδοση G4) καθώς και των δεικτών που προβλέπονται στο σχετικό συμπλήρωμα για τον ενεργειακό κλάδο (GRI – Electric Utilities Sector Supplement), συμπεριλαμβανομένων των αρχών της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας, του πλαισίου αειφορίας και της πληρότητας. Για μια ακόμα χρονιά η ΔΕΗ, μέσω του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, δείχνει τη συνέπειά της για λογοδοσία, διαφάνεια και σωστή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι πελάτες της, οι μέτοχοι και οι επενδυτές, οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι θεσμικοί και δημόσιοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες.
Συνολικά, ο Απολογισμός αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι μία επιχείρηση παράλληλα με την επίτευξη των εμπορικών της στόχων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση που έχει η λειτουργία της στο κοινωνικό σύνολο (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά) προχωρώντας σε αντίστοιχες δράσεις. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης: «Η ΔΕΗ με σταθερότητα και επιμονή, βασιζόμενη ως προς τη λειτουργία της σε αρχές όπως η διαφάνεια και η αξιοκρατία, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, στηρίζοντας και αναπτύσσοντας κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτόν τον πολιτισμό της προσφοράς, της αλληλεγγύης, του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, της οικονομικής σταθερότητας, ο οποίος περισσότερο από μια επιταγή βιωσιμότητας αποτελεί βασικό συστατικό της λειτουργίας της». Επισυνάπτεται το μήνυμα του Προέδρου και Δ.Σ κ. Μ. Παναγιωτάκη στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015. Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.dei.gr/el/i-dei/etairiki-koinwniki-euthuni/entupa-gia-etairiki-koinwnikieuthuni/apologismos-etairikis-kinonikis-efthinis-2015

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου