.

Θετικές Εξελίξεις από Eurelectric για την Ελλάδα στο Θέμα της Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων

Σημαντική στήριξη του ελληνικού αιτήματος για τη συμμετοχή της χώρας στους μηχανισμούς αποζημίωσης που προβλέπονται στις μεταρρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (EU ETS) παρέχει ο σύνδεσμος ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού (Eurelectric), μέσω της επίσημης θέσης του, ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8 Δεκεμβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε χθες, αναφορικά με την υπό αναθεώρηση Οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (EU ETS), η Eurelectric συντάσσεται με το αίτημα της Ελλάδας (εκπροσωπούμενης από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδας) για αλλαγή του έτους αναφοράς στα άρθρα 10γ και 10δ, ώστε να συμπεριληφθεί ως επιλέξιμη χώρα για τη χρηματοδότηση νέων έργων εκσυγχρονισμού των ενεργειακών υποδομών και ανάπτυξης ΑΠΕ μέσω του προσωρινού μηχανισμού κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων και της συμμετοχής στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού μετά το 2020. Επίσης, η Eurelectric στηρίζει το αίτημα της Ελλάδας και πέντε άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Βουλγαρίας, Κροατίας, Εσθονίας, Πολωνίας, Ρουμανίας), για επιπλέον αποζημίωση κρατών-μελών με εξάρτηση σε στερεά καύσιμα και χαμηλό κατ’ κεφαλήν ΑΕΠ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά με άλλες χώρες κόστος που προκύπτει από την επικείμενη αύξηση των τιμών δικαιωμάτων αερίων ρύπων (EUA). Ειδικότερα για την Ελλάδα, στο κείμενο της Eurelectric συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την οποία το κόστος των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τη συμβολή της χώρας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων ανέρχεται σε 8,8 δις € κατά την περίοδο 2021-2030 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει προτείνει η Κομισιόν, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 6,1 δις € σε περίπτωση που υιοθετηθούν οι πιο φιλόδοξες ρυθμίσεις που προτείνει η Eurelectric. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στους παραπάνω μηχανισμούς αποζημίωσης θα συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ομαλή μετάβαση σε βιώσιμες ενεργειακές υποδομές, συνεχίζοντας τις σημαντικές επιδόσεις της στην κλιματική πολιτική.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου