.

Συμβιβαστική λύση υπέρ ΔΕΗ για τους ρύπους στις Βρυξέλλες - Επιτυχία της ευρωβουλευτού Μ.Σπυράκη

Αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως και όλες οι παραγωγικές μονάδες να επενδύει τα αντίστοιχα ποσά σε εκσυγχρονισμό

Θετική η απόφαση της ENVI (Eυρωπαικής Επιτροπης Περιβάλλοντος) για την ελληνική πλευρά καθώς εξασφαλίστηκε ότι η Ελλάδα μπαίνει στον χάρτη για δωρεάν παροχή δικαιωμάτων ρύπων και απαλάσσεται από την υποχρέωση αγοράς τους.
Με την εξοικονόμηση όμως αυτή θα υποχρεούται να επενδύσει τα αντίστοιχα ποσά σε εκσυγχρονισμό  παραγωγικών μονάδων με την σύμφωνη γνώμη της δίοικησης του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Oι αποφάσεις αυτές θα ισχύσουν για την περίοδο 2021 -2030
Η δίοικηση του Ταμείου αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών- μελών και της  Τράπεζας Επενδύσεων.
Το Ταμείο αυτό θα υποστηρίξει επενδύσεις με δανειοδοτήσεις στον τομέα θέρμανσης σε περιφερειακές ζώνες και στην βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.
Πρόκειται για μια προσωπική επιτυχία της Ευρωβουλευτού κυρίας Μαρία Σπυράκη,που ωφελεί την ΔΕΗ και την ελληνική παραγωγή στο συνολό της.
Η Ελλάδα ήταν αρχικά εκτός χάρτη όμως μετά από τροπολογία του ΕΛΚ με πρωτουβουλία τςη κυρίας Σπυράκη,η Επιτροπή ILTRE στην οποία συνυπέγραψαν ισχυρά ονόματα, η χώρα εξασφάλισε τα ανάλογα ευεργετήματα.
Η ILTRE( Επιτροπή Βιομηχανίας) συνέταξε ισχυρή γνωμοδότηση και και το θέμα πήγε στην ENVI (Επιτροπή Περιβάλλοντος).
Υπήρχαν προσδοκίες ότι η ελληνική πλευρά θα απαλασσόταν από τα δικαιώματα ρύπων χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Σημειώνεται ότι οι ευρωβουλευτές των υπολοίπων κομμάτων πλην της πλευράς του Μιχάλη Ανδρουλάκη δεν συνέβαλαν με την ψήφο τους στην προσπάθεια επίτευξης του αποτελέσματος.

Το ιστορικό

Η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε υπερψηφίσει την συμβιβαστική τροπολογία, που συνυπέγραψε μεταξύ άλλων η Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη ώστε η χώρα μας να μπορεί να έχει δωρεάν δικαιώματα ρύπων στο νέο αναθεωρημένο πλαίσιο εμπορίας ρύπων, κάτι που αρχικά δεν προέβλεπε η πρόταση της Κομισιόν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (ETS).
Η Κομισιόν αρχικά πρότεινε να συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2 οι χώρες εκείνες οι οποίες εμφανίζουν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου κοινοτικού όρου το 2013 και σε αυτές περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Εσθονία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Λετονία.
Η Μαρία Σπυράκη με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατέθεσε τροπολογία, προτείνοντας στα έτη αναφοράς του ΑΕΠ να περιλαμβάνεται και το 2014, ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που θα λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα στην ηλεκτροπαραγωγή.
Τη σχετική τροπολογία, που αποτέλεσε τη βάση για το κείμενο που υπερψηφίστηκε, συνυπέγραψαν στην επιτροπή ITRE οι ευρωβουλευτές Esther De Lange, Μαρία Σπυράκη, Francesc Gambús, Henna Virkkunen και Françoise Grossetête.

worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου