.

Κοστολόγιο για δασικούς χάρτες

Από 20 ευρώ έως 3.600 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν στο Δημόσιο όσοι ενίστανται στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών. Το ύψος του τέλους υποβολής αντίρρησης είναι αντίστοιχο της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και θα καταβάλλεται στις τράπεζες. Πάντως, της καταβολής τέλους εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν διανεμηθεί σε εποικισμό, όσες έχουν απόφαση χαρακτηρισμού που δεν αποτυπώθηκε στον χάρτη ή εκείνες για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αντίρρηση με την προϊσχύουσα διαδικασία.

Με την κοινή απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, κλείνει με καθυστέρηση αρκετών μηνών μια από τις βασικές εκκρεμότητες του ν. 4389, που θεσπίστηκε πέρυσι τον Μάιο με σκοπό να διευκολύνει την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται κατά τη διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη (όταν δηλαδή κοινοποιείται στους πολίτες το περιεχόμενό του) από εκείνους που διαφωνούν με το πώς αποτυπώνεται η ιδιοκτησία τους. Το κόστος της υποβολής αντίρρησης έχει ως εξής:

• Για έκταση έως και 100 τ.μ. 20 ευρώ.
• Για έκταση έως και 1.000 τ.μ. 45 ευρώ.
• Για έκταση 1 - 5 στρεμμάτων 135 ευρώ.
• Για έκταση 5 - 20 στρεμμάτων 450 ευρώ.
• Για έκταση 20 - 100 στρεμμάτων 900 ευρώ.
• Για έκταση 100 - 300 στρεμμάτων 1.800 ευρώ.
• Για έκταση άνω των 300 στρεμμάτων 3.600 ευρώ.

Το τέλος είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 2014, που ξεκινούσε από 50 ευρώ για έκταση έως 1 στρέμμα και κατέληγε στα 4.000 ευρώ για τις εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων.

Οσον αφορά τη διαδικασία, όπως ορίζει ο νέος νόμος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους αρχικά μέσω Ιντερνετ, σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Βάσει αυτής υπολογίζεται το τέλος και εκδίδεται το έντυπο πληρωμής. Κατόπιν, μέσα σε δύο μήνες ο πολίτης πρέπει να πληρώσει και να υποβάλει ταχυδρομικώς ή διά ζώσης υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, την απόδειξη καταβολής του τέλους, τα έγγραφα που επικαλείται στην αντίρρησή του για την απόδειξη έννομου συμφέροντος υπό τη μορφή απλών φωτοτυπιών και ό,τι άλλο στοιχείο κρίνει ότι στηρίζει τους ισχυρισμούς του.

Με τη δημοσίευση της απόφασης για το ύψος του τέλους (καθώς προηγήθηκε η έκδοση προδιαγραφών για την ίδρυση και στελέχωση των σημείων ανάρτησης των δασικών χαρτών), ανοίγει με καθυστέρηση κάποιων μηνών ο δρόμος για να ξεκινήσουν οι πρώτες αναρτήσεις. Προϋπόθεση, να εκδοθούν αποφάσεις για δημιουργία των σημείων υποστήριξης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου