.

ΔΕΗ: Παρουσίαση της Στρατηγικής της ΔΕΗ στο Forum της Capital Link από τον κ. Μ. Παναγιωτάκη

Έντονη δραστηριότητα και παρουσία της Διοίκησης της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Μ. Παναγιωτάκης, συμμετέχοντας στο πάνελ για την ενέργεια, παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε:
α) στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ με ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης και ειδικότερα της γεωθερμίας,
β) στην ανανέωση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της λιγνιτικής παραγωγής, ώστε αυτή τα επόμενα χρόνια να διατηρηθεί στο 30-35%, ως εθνική αναγκαιότητα,
γ) στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση έχουν τα έργα της υδροηλεκτρικής παραγωγής, με στόχο η ΔΕΗ να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμορφούμενη αγορά των Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης και
δ) στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, η οποία θα μετατραπεί από εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.
Ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ ο κ. Μ. Παναγιωτάκης ανέφερε:
i) τη μονιμοποίηση και επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης στις γειτονικές χώρες μέσω
θυγατρικών εταιριών, όπως αυτές που έχει σε Βουλγαρία, Αλβανία και Τουρκία και
ii) τις επιχειρηματικές συνέργειες (join venture) με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά, καλώντας τους αμερικανούς επενδυτές να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε ότι η ΔΕΗ στα πρώτα της βήματα οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από την αμερικανική εταιρεία EBASCO, με συνέπεια να πραγματοποιήσει το θαύμα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας σε 10 χρόνια, και τώρα καλεί τα αμερικανικά κεφάλαια σε επιχειρηματικές συνεργασίες στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της πλάνου.
Στο περιθώριο του φόρουμ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μ. Παναγιωτάκης και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης, Αλεξάνδρα Κονίδα, είχαν πολύ σημαντικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές μεγάλων οίκων, επενδυτικά κεφάλαια, που έχουν ήδη επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ, εκπροσώπους κεφαλαίων που έχουν αγοράσει ομόλογα της ΔΕΗ, εκπροσώπους οίκων εξειδικευμένων στην είσπραξη και την ασφάλιση ανεξόφλητων λογαριασμών, καθώς επίσης και εκπροσώπους εταιριών με τεχνικό ενδιαφέρον γα τη ΔΕΗ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου