.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό – Τι περιλαμβάνει

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον «χωρικό σχεδιασμό-βιώσιμη ανάπτυξη». Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί με τη μορφή του επείγοντος αναμένεται να εισαχθεί αύριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

– Ο καθορισμός της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ως στρατηγικού στόχου του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.

– Η βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, προκειμένου οι πολιτικές που ασκούνται σε διαφορετικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή και λειτουργικότητα, καθώς και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των τομεακών χωροταξικών πολιτικών.

Για τον λόγο αυτό ενισχύεται το περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, ώστε να αποκαταστήσει, έστω και μερικώς, την έλλειψη Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των Περιφερειακών Πλαισίων, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα του συστήματος χωρικού σχεδιασμού

– Η βελτίωση του τρόπου ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων στο γενικότερο σύστημα χωρικού σχεδιασμού.

Βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές αλλά και η αποτροπή εδραίωσης ενός παράλληλου συστήματος σχεδιασμού, με κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις.

– Η διασφάλιση του ρόλου και του κύρους του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, ως οργάνου κοινωνικής διαβούλευσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου