.

ΕΣΠΑ: Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας [Τηλεθέρμανση Φλώρινας και τηλεθέρμανση Κοζάνης]

Σε ποιους απευθύνεται

·         ΔΕΥΑ Φλώρινας
·         ΔΕΥΑ Κοζάνης
      Περίοδος υποβολής από 13/12/2016 έως 20/12/2016

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" στη διεύθυνση: Αεροπ. Παπαναστασίου 34, Αθήνα 115 27, τις ώρες: 09:00 - 16:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Τι χρηματοδοτείται
·         Αγωγοί Μεταφοράς – Δίκτυα Διανομής – Αντλιοστάσια και συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις
·         Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, λεβήτων και θερμικών υποσταθμών
·         Μετασκευές ΔΕΗ
·         Συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας
·         Δημοσιότητα
·         Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
·         Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες
·         Απαλλοτριώσεις – Δουλείες – Αγορές οικοπέδων
·         Διέλευση αγωγών από το δίκτυο του ΟΣΕ
Προϋπολογισμός
€ 24.750.000
Σχετικά αρχεία
·         Πρόσκληση (PDF - 628,01 Kb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437
Σωτήρης Μαραβελής
213 2142231

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου