.

Τα διατηρητέα αναβαθμίζουν τον ελληνικό τουρισμό!

Η αξιοποίηση των Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, που ανήκουν σε ιδιώτες και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλής στάθμης τουριστικές χρήσεις του τύπου Boutiques Hotels. Η λύση αυτή αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για χιλιάδες τέτοια κτήρια που αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της Αρχιτεκτονικής, και γενικότερα της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, και προσφέρονται ως μοναδικά κελύφη δημιουργίας Βιωματικού Τουρισμού, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας ανταγωνιστικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

κλικ για να διαβασετε το άρθρο από τη real.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου