.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Οι υπερβάσεις στους σταθμούς της Φλώρινας και της Ακρινής οφείλονται κυρίως στην αυξημένη καύση υλικών για θέρμανση των κατοικιών

Από την ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στους ορισμένους σταθμούς μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας.


Οι μέσες ημερήσιες τιμές που μετρήθηκαν αναφέρονται παρακάτω:


Οικισμός
Φλώρινα
Ποντοκώμη
Πτολεμαΐδα
Ακρινή

ΑΣ 10
ΑΣ 2,5
ΑΣ 10
ΑΣ 2,5
ΑΣ 10
ΑΣ 2,5
ΑΣ 10
ΑΣ 10
ΑΣ 2,5
14/12
108
22
62
52
20
11
49
70
58
15/12
117
34
66
56
46
20
73
89
71
16/12
22
16
24
21
23
18
38
99
90
17/12
35
26
41
38
27
23
43
122
121
18/12
117
45
63
63
71
29
70
78
78


Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα, οι υπερβάσεις στους σταθμούς της Φλώρινας και της Ακρινής οφείλονται κυρίως στην αυξημένη καύση υλικών για θέρμανση των κατοικιών. 
Στους υπόλοιπους σταθμούς στην αύξηση συντελούν οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακές αναστροφές), η καύση υπολειμμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατά ένα μέρος οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Κέντρο Περιβάλλοντος και η ΔΕΗ Α.Ε. παρακολουθούν την εξέλιξη και θα προβούν στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων εφόσον απαιτηθεί.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου