.

Standard & Poor’s: Κίνδυνος να ξεμείνει από ρευστό η ΔΕΗ το 2017


Τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ από πλευράς ρευστότητας, αντικατοπτρίζει η τελευταία αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor’s η οποία στις 25/11 διατήρησε την αξιολόγηση CCC- εκτιμώντας ότι οι προοπτικές για την εταιρεία παραμένουν αρνητικές.

Σημειώνεται ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ έχει υποστεί αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2015, όταν και για πρώτη φορά μετά την έξοδο της εταιρείας στις αγορές το 2014 με τα δύο εταιρικά ομόλογα, η ΔΕΚΟ τέθηκε σε πιστωτική επιτήρηση "creditwatch”.
Έκτοτε η διαρκής επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών της ΔΕΗ τους τελευταίους 22 μήνες οδήγησε σε υποβάθμιση από αξιολόγηση Β σε CCC- τον περασμένο Μάιο. Προ ημερών ο οίκος επανήλθε και με νέα έκθεση επαναβεβαιώνει την αξιολόγηση CCC- με τους αναλυτές της S&P’s  να σημειώνουν τα εξής:
Οι πιέσεις στο μέτωπο της ρευστότητας κορυφώνονται για τη ΔΕΗ εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της επερχόμενης ωρίμανσης των ομολόγων 200 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2017. Κατανοούμε ότι η εταιρεία είναι κοντά στο να οριστικοποιήσει ένα χρηματοδοτικό πακέτο με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το Μάιο. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι η ρευστότητα της ΔΕΗ είναι ασθενής και θεωρούμε ότι η κεφαλαιακή της δομή παραμένει μη βιώσιμη. Επαναβεβαιώνουμε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ στο CCC-. Οι προοπτικές παραμένουν αρνητικές γεγονός που αντανακλά την πιθανότητα υποβάθμισης εάν θεωρήσουμε ότι η συνεχιζόμενη επιδείνωση της ρευστότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε στάση πληρωμών τους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Standard & Poor’s η επαναβεβαίωση της αξιολόγησης έγινε εξαιτίας των συνεχιζόμενων προβλημάτων στη ρευστότητα που απορρέουν από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίες σύμφωνα με τον οίκο προβλέπεται να συνεχιστούν και το 2017 αλλά και εξαιτίας των συρρικνούμενων χρηματοδοτικών πηγών που είναι διαθέσιμες στη ΔΕΗ.
"Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της εταιρείας και η κατάσταση της ρευστότητας εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ελληνικές τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ενώ χωρίς έγκαιρη παρέμβαση από τις συστημικές τράπεζες, με τις οποίες η ΔΕΗ διαπραγματεύεται το πακέτο χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ βλέπουμε υψηλό ρίσκο ότι η ΔΕΗ θα ξεμείνει από ρευστό στο δεύτερο μισό του 2017".
Ο οίκος τονίζει ότι αναμένει η χρηματοδότηση να εγκριθεί μέχρι τον Ιανουάριο, γεγονός που θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να παρατείνει χρέη που ωριμάζουν και επίσης θα ικανοποιήσει τους κατόχους ομολόγων.
Ταυτόχρονα μεσοπρόθεσμα αναμένονται έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗΕ ενώ η πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης θα γίνει πιο εύκολη εφόσον η ελληνική οικονομία ανακάμψει.  
Ωστόσο παρά κάποιες θετικές εξελίξεις στη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης, όπως για παράδειγμα η μικρή μείωση των ανεξόφλητων οφειλών αλλά και τα έσοδα από την επίλυση της διένεξης με το Αλουμίνιο, η S&Ps θεωρεί ότι οι προσπάθειες της ΔΕΗ να ρυθμίσει τις οφειλές πελατών της περιορίζονται από τις ασθενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα και την δυσμενή οικονομική κατάσταση των καταναλωτών. 
Με δεδομένες τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου, ο οίκος συνεχίζει να βλέπει ουσιαστικό κίνδυνο ρευστότητας. 
Σύμφωνα πάντως με τον οίκο έχει απομακρυνθεί αρκετά ο κίνδυνος να προκληθεί πιστωτικό γεγονός σε σχέση με τα εταιρικά ομόλογα της εταιρείας.
Τα δύο σενάρια
Να σημειωθεί ότι οι οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις και επομένως και η ρευστότητα της ΔΕΗ εξαρτώνται από θετικές εξελίξεις που δεν βρίσκονται στον έλεγχο της εταιρείας. Επιπλέον με δεδομένο το ιστορικό των αρνητικών πολιτικών παρεμβάσεων στη ΔΕΗ, εκτιμάται ότι η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να αξιολογηθεί καλύτερα από την πιστοληπτική ικανότητα τη χώρας. 
Για τον οίκο μια στάση πληρωμών της ΔΕΗ θα μπορούσε να συμβεί τους επόμενους μήνες εάν:
* Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν παράσχει την απαραίτητη ρευστότητα για τα δάνεια και τις υποχρεώσεις που ωριμάζουν. 
* Ο όμιλος αποτύχει να εξασφαλίσει επιπλέον γραμμές χρηματοδότησης για να εξασφαλίσει τις μελλοντικές επενδύσεις και τις ωριμάνσεις δανείων ή εάν περιοριστεί περαιτέρω η ρευστότητα της εταιρείας. 
Στον αντίποδα ο οίκος θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ τους επόμενους 6 έως 12 μήνες εάν: Καταφέρει να δείξει βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη και στη ρευστότητά της ως αποτέλεσμα θετικών εξελίξεων (πώληση ΑΔΜΗΕ, επίτευξη διατηρήσιμης βελτίωσης στη μείωση των οφειλών και εξασφάλισε νέων μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών).
(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου