.

ΔΕΗ: Δεύτερη Αναγνώριση του Δίκαιου Αιτήματος της Ελλάδας για Δωρεάν Χορήγηση Δικαιωμάτων Εκπομπής CO2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 αποτελεί η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας
και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τις εν λόγω τροπολογίες, η Ελλάδα, μέσω της ειδικής αναφοράς στο άρθρο 10γ,ως κράτος-μέλος που το 2014 παρουσίασε κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα έσοδα από τη δημοπράτηση ως και 40% των δικαιωμάτων της για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Η απόφαση της ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχεται σε συνέχεια των θετικών εξελίξεων στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) τον Οκτώβριο του 2016. Αν και η υιοθέτηση αυτών των θέσεων δεν αποτελεί ακόμα πλήρη δικαίωση του ελληνικού αιτήματος, παρόλα αυτά, στην ουσία, συνιστά αναγνώρισή του. Στην προώθηση των εθνικών θέσεων συνέβαλαν σημαντικά οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
Δεδομένου ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σημαντικά τροποποιηθεί, όπως αποδεικνύεται από τις προτάσεις-τροπολογίες που ψηφίστηκαν στις δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΔΕΗ εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες πλήρους ένταξης της Ελλάδας στις χώρες με δωρεάν δικαιώματα CO2, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των άλλων δικαιούχων χωρών. Η συμβολή των ευρωβουλευτών σε αυτή την εθνική προσπάθεια κρίνεται σημαντική.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία θα συνεχίσει την προσπάθεια για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας και την ισότιμη μεταχείριση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠOY

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου