.

ΔΕΗ για μετεγκαταστάσεις και νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (2.11.09)

Με αφορμή αναφορές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Κοζάνης, σχετικά με την πορεία των απαλλοτριώσεων στις περιοχές Ποντοκώμης και Μαυροπηγής και με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, από τη ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Οι απαλλοτριώσεις, οι οποίες αφορούν τις κτηματικές περιοχές των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, προχωρούν, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. και έχουν ήδη ολοκληρωθεί:
• οι εργασίες κτηματογράφησης, καθώς και
• η σύνταξη κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι, τον Αύγουστο του 2009 αποφασίστηκε (Δ.Σ. 188/27.8.2009) και η απαλλοτρίωση της συνολικής κτηματικής περιοχής των εν λόγω οικισμών.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να υποβληθεί ο φάκελος για κήρυξη μιας απαλλοτρίωσης στα συναρμόδια Υπουργεία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ).

Κατόπιν αυτού, την 31.08.09 υπεβλήθη η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο (τότε) ΥΠΕΧΩΔΕ για την ως άνω έκδοση της ΚΥΑ ΕΠΟ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2010. Στη συνέχεια θα υποβληθεί ο πλήρης φάκελος για κήρυξη των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, η συντέλεση των οποίων εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους 2012.

2. Οι χρονολογίες που αναφέρονται σε δημοσιεύματα ημερησίου Τύπου του Ν. Κοζάνης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης σε άλλες ημερομηνίες – ήτοι το 2018 και το 2022 – αφορούν τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι εργασίες εκσκαφών από τα Ορυχεία θα θίξουν τις περιοχές των εν λόγω οικισμών και όχι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εν λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, που, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται να είναι το έτος 2012.

3. Σχετικά με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η ΔΕΗ Α.Ε., σε τίποτα δεν έχει αλλάξει τον προγραμματισμό της. Η Επιχείρηση προτίθεται να προκηρύξει άμεσα τη νέα Μονάδα μόλις υπάρξει θετική γνωμοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, στη Μεσοχώρα, στην οποία οι καθυστερήσεις έφθασαν τα περίπου 15 χρόνια, με δυσβάστακτα μεγάλο κόστος για τη ΔΕΗ, το Περιβάλλον και την Εθνική Οικονομία.

4. Τέλος, τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. είναι πάντοτε στη διάθεση των τοπικών αρχών και φορέων και θα συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα, όποτε αυτό ζητηθεί, με σκοπό την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους.

Για όλους των ανωτέρω αναφερθέντες λόγους, η ΔΕΗ απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συνεργασθούν μαζί της, έτσι ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις και να γίνει η προκήρυξη για τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η κατασκευή και λειτουργία της οποίας θα αποφέρει πολλαπλά αναπτυξιακά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για ολόκληρη την Τοπική Κοινωνία του Νομού Κοζάνης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου