.

ΚΑΠΕ: Ημερίδα για το βιοαέριο, Θεσσαλονίκη 04.02.10

Ο τομέας του βιοαερίου εμφανίζει σήμερα ραγδαία εξέλιξη και η σχετική αγορά συνεχώς επεκτείνεται σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία. Στις χώρες αυτές, η πρόληψη, η μείωση παραγωγής αποβλήτων και η διαχείρισή τους με αειφορικούς τρόπους έχουν καταστεί σημαντικές πολιτικές προτεραιότητες και συνιστούν ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και του περιορισμού των εκπομπών αερίων. Την ίδια στιγμή, σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η παραγωγή και χρήση του βιοαερίου είναι πολύ περιορισμένη. Η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, καθώς εκτός από την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού τους, οι χώρες αυτές καλούνται να επιτύχουν και τους Ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ, συμμετέχοντας στο έργο BIG>East, διοργανώνει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010, και ώρα 15:30, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, ημερίδα με θέμα «Βιοαέριο: μια ασφαλής και αειφόρος ενεργειακή πηγή». Η ημερίδα διεξάγεται με την υποστήριξη της ΠΑΣΕΓΕΣ, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της AGROTICA 2010.
Το έργο BIG>East ξεκίνησε το 2007 με τη συμμετοχή 12 φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης του βιοαερίου, ως μία ασφαλή και αειφόρο ενεργειακή πηγή, σε έξι επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης: Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης μικρής κλίμακας αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων αξιοποίησης βιαερίου και στην κατάδειξη των ενεργειακών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών της αξιοποίησης του βιοαερίου, σε τοπικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν:
• Οι δυνατότητες αξιοποίησης και χρήσης του βιοαερίου σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
• Το Ευρωπαϊκό έργο BIG>East.
• Μελέτες μονάδων βιοαερίου από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Σχεδιαστικές παράμετροι μονάδων βιοαερίου.
Η ημερίδα απευθύνεται σε μελετητές, συμβούλους σε θέματα τεχνολογίας περιβάλλοντος, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων, βιομηχανιώνκαι γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καιΧρηματοοικονομικών Οργανισμών, κ.α. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη.
Στοιχεία για το έργο BIG>East παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.big-east.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου, τηλ. 210 6603321, φαξ 210 6603302, e-mail: flora@cres.gr.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου