.

Σημαντική πηγή χρηματοδότησης για δήμους και νομαρχίες για δράσεις πράσινης οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανακοίνωσαν τη διάθεση 15 εκ. ευρώ, σε πρώτη φάση, σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αποκεντρωμένης παραγωγής, αξιοποίησης εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, διαχείριση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και υποδομές κλπ.
Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αφορά στην «ωρίμανση» των δράσεων και κυρίως, τεχνική υποστήριξη κατά τη φάση της προετοιμασίας, εφαρμογής και χρηματοδότησης των προαναφερόμενων δράσεων.
Επισυνάπτεται σχετικό πληροφορικό υλικό

elena-faq

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου