.

Μπορούν να αναπτυχθούν στην Κοζάνη βιομηχανίες κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ;

Άρθρο του Χ. Χρηστίδη, τ. Δ/τή ΔΕΗ, ΔΣ Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού

Παίρνοντας αφορμή από την πρόταση των Οικολόγων της Κοζάνης προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική και με άμεση προοπτική αρκεί να υπάρξει η απαραίτητη βούληση και να μην εμπλακούμε στα γνωστά γρανάζια που πνίγουν στον τόπο μας κάθε καινοτόμα ιδέα για ανάπτυξη.
Τα προϊόντα που περιγράφονται στη συνέχεια αποτελούν κατά κάποιον τρόπο “περιουσία” της ΔΕΗ καθόσον η βασική ερευνητική της μονάδα, το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ/ΔΕΗ), ήταν από τους κύριους συντελεστές στη μελέτη και την κατασκευή των πρωτοτύπων τους.

“Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα Τριπαραγωγής”

Στο ΚΔΕΠ/ΔΕΗ σε συνεργασία με την Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και ιδιωτών, αναπτύχθηκε μετά από επιδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα το Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα Τριπαραγωγής με αποδόσεις 8πλάσιες των κλασσικών φωτοβολταϊκών.
Αυτό το πετυχαίνει γιατί παράγει συγχρόνως ηλεκτρική, θερμική και ψυκτική ενέργεια.
Κατάλληλα διαμορφωμένα κρύσταλλα ολικής ανάκλησης εστιάζουν το φως του ήλιου (ως να πρόκειται για 1000 ήλιους) σε ανθεκτικές φωτοβολταϊκές κυψελίδες για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το εμβαδόν αυτών των κυψελίδων είναι 1200 φορές μικρότερο από ένα κλασικό Φ/Β πάνελ ίδιας ισχύος.
Συγχρόνως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το σύστημα λειτουργεί ως ηλιακός θερμοσίφωνας με νερό που ψύχει τις Φ/Β κυψελίδες ενώ με μια κατάλληλη αντλία θερμότητας παράγει και ψυχρό νερό για τα συστήματα κλιματισμού το καλοκαίρι.
Έτσι για παραγωγή ηλ.ενέργειας ισχύος 1 KW μπορούμε να έχουμε άλλα 7 KW θερμικής και ψυκτικής ενέργειας τα οποία για να τα αποκτούσαμε θα καταναλώναμε ηλεκτρισμό.
Το Σύστημα Τριπαραγωγής, το οποίο σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά ίσης ισχύος καταλαμβάνει μικρότερη έκταση, εφόσον υιοθετηθεί από τη ΔΕΗ, θα αποτελέσει τη σωτήρια λύση, ιδιαίτερα στο πρόβλημα των αιχμών και μάλιστα στα νησιά μας όπου υπάρχει η μεγάλη οικονομική αιμορραγία της Επιχείρησης, αφού πέραν των άλλων, το 1KW του ψαλιδίζει 4 KW από το φορτίο αιχμής του συστήματος.
Στην περιοχή της Κοζάνης, με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα παραγωγικά μέσα, η ΔΕΗ μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει βιομηχανική μονάδα για τη μαζική παραγωγή των συστημάτων τριπαραγωγής τα οποία θα μπορεί η ίδια να τα τοποθετεί στους πελάτες της. Η οικονομική μελέτη που συντάχθηκε για την υποστήριξη της επιδότησης του προϊόντος, την οποίαν και εξασφάλισε, αποδεικνύει τα πολύ μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Κιβώτιο Ταχυτήτων Συνεχούς Μεταβολής (CVT) για Ανεμογεννήτριες (A/Γ)

Το πρωτότυπο αυτού χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ από το πρόγραμμα ΕΠΑΝ-Μέτρο 4.5-Δράση 4.5.1 “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Εξοικονόμηση ενέργειας” και κατασκευάσθηκε από μία Ελληνική βιομηχανία με την ενεργό συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ.
Το προϊόν στηρίζεται σε ένα τριβάθμιο πλανητικό σύστημα οδοντωτών τροχών το οποίο επιτρέπει τη συνεχή -όχι κατά βήματα- προσαρμογή της σχέσης μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων της Α/Γ, ώστε η εκάστοτε περιστροφή των πτερυγίων της να καταλήγει σε σταθερή ταχύτητα περιστροφής της ηλεκτρογεννήτριας.
Τα πλεονεκτήματά του έναντι των σημερινών σχεδιάσεων των κιβωτίων με οδοντωτούς τροχούς είναι:
- Αύξηση του βαθμού απόδοσης της Α/Γ κατά 10%-15%.
- Μείωση των βλαβών που μπορεί να υποστεί η Α/Γ (σπάσιμο πτερυγίων κ.λ.π.) κυρίως λόγω των απότομων αλλαγών στην ένταση του ανέμου.

Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκριση της νέας ηγεσίας της ΔΕΗ για τη σε βάθος επεξεργασία όλων των οικονομικών στοιχείων και τεχνικών λεπτομερειών που θα ανοίξουν το δρόμο στη μαζική παραγωγή των καινοτόμων αυτών προϊόντων που θα καταστήσουν την περιοχή της Κοζάνης, βασικό ενεργειακό αιμοδότη, αιμοδότη και της πράσινης ανάπτυξης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου