.

Στα "χέρια" της Πολιτείας και της ΔΕΗ η λύση για τις μετεγκαταστάσεις...

Αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής διαφαίνεται ότι υπάρχουν 2 τουλάχιστον λύσεις:
Η νομοθετική ρύθμιση, που είναι απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη [23.01.2009], και η οποία είναι έτοιμη σε επίπεδο σχεδίου νόμου και
Η πρόταση ενσωμάτωσης των δύο οικισμών με "γρήγορες" διαδικασίες [Ιαν 2010],στην υφιστάμενη τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κήρυξη άμεσα της απαλλοτρίωσης των οικισμών.
Είναι προφανές ότι εναπόκειται πια στην πολιτική ηγεσία και την ΔΕΗ η επιλογή των λύσεων και η κατάθεση, ακόμη και άλλης πρότασης που έως σήμερα δεν κατατέθηκε, προς την τοπική κοινωνία.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία του Ν. Κοζάνης αντιλήφθηκε ότι η διασφάλιση των μετεγκαταστάσεων και η ενωρίτερη υλοποίησή τους είναι προς το συμφέρον όλων, τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ και δεν αφορά απλά δύο χωριά, όπως εσφαλμένα θεωρήθηκε από ορισμένους στο πολύ πρόσφατο παρελθόν...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου